Maria Płonka
Maria Płonka
Підтверджена електронна адреса в uek.krakow.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Marketing instytucji finansowych
M Płonka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
152011
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej
M Płonka
Ekonomia Społeczna, 26-34, 2008
142008
Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie: sektor-wiedza-przestrzeń
H Godlewska, E Skrzypek, M Płonka
Texter, 2016
112016
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń
M Płonka
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 397-410, 2011
102011
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyk w górnictwie
G SORDYL, M PŁONKA
Wiadomości Ubezpieczeniowe 1, 95-97, 2010
92010
Ekonomia społeczna
J Hausner, A Karwińska, M Małecka-Łyszczek, A Mituś, M Płonka, ...
Konceptualizacja. W: S. Mazur, A. Pacut (red.), Ekonomia społeczna a …, 2008
92008
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
M Płonka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2013
72013
Wybrane metody oceny społeczno--ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej [w:] Wokół ekonomii społecznej, red
J Głowacki, M Płonka, K Rosiek
M. Frączak, J. Hauser, S. Mazur, MSAP, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków …, 2012
52012
Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa. Model polski
M Płonka
ekonomia społeczna, 85-100, 2015
42015
Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce–aspekty teoretyczne i praktyczne
M Płonka
ekonomia społeczna, 20-31, 2013
32013
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
M Płonka
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 31-49, 2001
22001
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej
F Kolbusz, M Płonka
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 13-28, 1997
21997
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce
M Płonka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51 (6 …, 2017
12017
Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością
M Płonka, T Jedynak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 123-136, 2015
12015
Badania porównawcze efektywności urządzeń napinających taśmę
P Kulinowski, P Kasza, J Zarzycki, M Płonka
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 6--11, 2015
12015
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008‒2009
M Płonka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 889 (13), 89-101, 2012
12012
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
M Płonka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 5-17, 2011
12011
Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce
M Płonka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 192-198, 2010
12010
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej
M Płonka
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1, 135-150, 2009
12009
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
M Płonka
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 11 (1 …, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20