Агросвіт
Агросвіт
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС Центр
Підтверджена електронна адреса в kermo.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко
Агросвіт, 41-45, 2010
262010
Збутові стратегії підвищення ефективності розвитку фермерських господарств регіону
ПМ Макаренко, ВА Шведюк
Агросвіт, 16-18, 2009
232009
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ІА Павленко, ЛА Петренко
Агросвіт, 3-11, 2014
222014
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
212010
Аграрний сектор економіки в аспекті його матеріально-технічної й технологічної оснащеності
ЛЮ Мельник
Агросвіт, 2-8, 2009
212009
Фермерство як форма підприємництва в аграрній сфері
ОЮ Амосов
Економіка АПК, 4-6, 2008
182008
Інституціальні особливості розвитку підприємництва та соціального капіталу в аграрній сфері
ОГ Шпикуляк
Агросвіт, 2008
162008
Моделювання розвитку аграрних підприємств регіонального кластера сільського господарства
НК Васильєва
Агросвіт, 11-14, 2012
152012
Механізм бюджетної підтримки сільського господарства України
АД Діброва
Агросвіт, 2007
142007
Інформаційні технології як складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
НК Васильєва
Агросвіт, 3-7, 2012
132012
Проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України
НВ Алтухова
Агросвіт, 48-54, 2012
132012
SWOT-аналіз як основа формування маркетингових стратегій підприємств
МО Багорка, ІА Білоткач
Агросвіт, 17-23, 2010
132010
Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу
МО Сичова, НО Шевченко
Агросвіт, 31-33, 2009
132009
Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні в кризових умовах
ІБ Гобир, МІ Мельник
Агросвіт, 65-69, 2015
122015
Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України
ВВ Папп
122015
Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України
ВВ Папп
122015
Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні
ГМ Калетнік, СВ Козловський, ВМ Ціхановська
Агросвіт, 2-6, 2012
122012
Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку
ДА Міщенко
Агросвіт.-2008.-¹ 13, 27-30, 2008
122008
Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні
ОВ Костюнік, ВВ Побережна
Агросвіт, 51-55, 2016
112016
Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості
ОВ Костюнік, ЛЛ Турова, ВМ Ковтуненко
Агросвіт, 29-31, 2016
112016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20