Яна Безусяк
Яна Безусяк
магістр інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, ВНТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Experimental studies of phytoplankton concentrations in water bodies by using of multispectral images
VG Petruk, SМ Kvaternyuk, VD Pohrebennyk, OA Stiskal, YI Bezusyak
Lublin University of Technology, 2016
102016
Обґрунтування заходів екологічної безпеки та впливу небезпечних відходів на водні об'єкти методом біоіндикації по фітопланктону
ЯІ Безусяк
ВНТУ, 2018
12018
Мультиспектральний контроль забруднення атмосферного повітря з використанням біосенсорів та ліхеноіндикації
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль інтегральних параметрів забруднення водних об’єктів за допомогою біоіндикації по фітопланктону
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ОА Стискал, ЯІ Безусяк, ВО Давиденко, ...
Національний авіаційний університет, 2015
12015
Запобігання загрозі забруднення пестицидами земельних ресурсів
ЯІ Безусяк, МА Томчук
Матеріали Науково-практичної конференції" Якість і безпека: сучасні реалії …, 2017
2017
Вплив температури та освітлення на первинну продукцію фітопланктону на прикладі екосистеми річки Дохни
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк, ЯИ Безусяк
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
2017
Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль параметрів біореактора для вирощування хлорели
СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Проблема особистості в сучасній філософії
ЯІ Безусяк, ІО Головашенко
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Визначення видової різноманітності фітопланктону
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк, ЯИ Безусяк
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
2017
Дослідження екологічного впливу пестицидних препаратів на фітопланктон
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк, Б ЯИ
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 …, 2017
2017
Роль Болонського процесу в розвитку вищої освіти Європи та України
ЯІ Безусяк
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Нормативні вимоги щодо використання пестицидів у сільському господарстві
ЯІ Безусяк, СВ Дембіцька
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні …, 2016
2016
Економічний механізм природокористування
ЯІ Безусяк
ВНТУ, 2016
2016
Екологічний менеджмент водних об’єктів та аудит скидання стічних вод
ОГ Лялюк, ЯІ Безусяк
Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї" Інноваційні технології …, 2016
2016
Дослідження екологічних ризиків впливу забруднюючих речовин на водні екосистеми методом біоіндикації по фітопланктону
ЯІ Безусяк
ВНТУ, 2016
2016
Дистанційний мультиспектральний телевізійний моніторинг забруднення за концентрацією частинок фітопланктону
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, АП Іванов, ВВ Барун, ЯІ Безусяк
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Використання мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю для дослідження угруповань макрофітів
ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Перспективи використання сонячних колекторів для покриття частини витрат на енергію заміського комплексу «BUTTERFLY»
ОП Мрищук, ВГ Петрук, СМ Кватернюк, ЯІ Безусяк
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Методи синтезу гетерометалевих координаційних сполук
ЯІ Безусяк, ОВ Попатенко
XLV науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2015
2015
Екологічний моніторинг забруднення атмосферного повітря методами ліхеноіндикації та колориметрії
ВГ Петрук, ОЄ Кватернюк, ЯІ Безусяк, АІ Майданюк
Видавництво Львівської політехніки, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20