Боб А.O., Bob Anhela
Боб А.O., Bob Anhela
Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT)
I Krynytska, M Marushchak, A Mikolenko, A Bob, I Smachylo, L Radetska, ...
Bosnian journal of basic medical sciences 17 (4), 276, 2017
62017
Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis
NV Pasyechko, II Kuleshko, VM Kulchinska, LV Naumova, IV Smachylo, ...
Polish Journal of Pathology 68 (2), 144-147, 2017
32017
Роль медичної сестри у подоланні відчуття самотності в пацієнтів хоспісу
TV Tomchuk, AO Bob
Медсестринство, 2016
22016
Вплив медсестринського догляду у подоланні депресивних станів пацієнтів хоспісу
OV Ivanchuk, KN Slobodenyuk, AO Bob
Медсестринство, 2017
12017
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ПОРУШЕННЯМИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ
NI Yarema, NV Pasiechko, LV Radetska, IP Savchenko, AO Bob, ...
Вісник наукових досліджень, 53-57, 2018
2018
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЛІПІТЕНЗІЇ–НОВОЇ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЇ
LV Radetska, NI Yarema, IV Smachylo, AO Bob, ZP Mandzii, AI Khomitska, ...
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2018
2018
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ОСНОВІ ДІЄТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІХС ТА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ
NV Pasiechko, LV Radetska, PP Kuziv, NI Yarema, AO Bob, IV Smachilo, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 112-116, 2018
2018
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕРАДИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
NV Pasyechko, ME Havrylyuk, NI Yarema, AO Bob, LV Naumova, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 107-111, 2018
2018
ПОРУШЕННЯ КИСНЕВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТКАНИН ПРИ АНЕМІЇ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
AI Khomitska, AO Bob, GG Kmita, RY Vybyrana, LT Kramar, MY Gavrylyuk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018
2018
ДЕЯКІ КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ЛІПІТЕНЗІЇ
NV Pasechko, LV Radecka, NI Yarema, AO Bob, IV Smachylo, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018
2018
ФАКТОРИ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
LP Bodnar, AO Bob, RY Bodnar, NI Reha, TV Bodnar
Вісник наукових досліджень, 2018
2018
ПОТРЕБА НАСЕЛЕННЯ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ НА ПРИКЛАДІ БЕРИСЛАВСЬКОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ
OV Ivanchuk, AO Bob
Медсестринство, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПНЕВМОНІЙ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КРОВІ
AO Bob, AI Khomitska, OO Chukur, LV Radetska, LP Bodnar, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018
2018
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ ЗА СИСТЕМОЮ EuroQol-5D-5L
KM Slobodenyuk, AO Bob, NO Ermakova
Медсестринство, 26-28, 2018
2018
LEfT VENTRIcULAR dIAsTOLIc dYsfUNcTION ANd OXYgEN sUPPLY Of LOWER EXTREmITIEs IN PATIENTs WITh sTAbLE IschEmIc hEART dIsEAsE ANd cONcOmITANT TYPE 2 dIAbETEs mELLITUs
NI Yarema, NV Pasyechko, AI Khomitska, IP Savchenko, IV Smachylo, ...
International Journal of Medicine and Medical Research, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТА ГЕРІАТРИЧНИХ ХВОРИХ
OV Ivanchuk, AO Bob
Медсестринство, 2017
2017
ВПЛИВ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ
TV Tomchuk, AO Bob
Медсестринство, 2017
2017
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
LV Radetska, NV Pasyechko, NI Yarema, AO Bob, IV Smachylo, ...
Медична освіта, 2017
2017
VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2
NV Pasyechko, VM Kulchinska, LV Radetska, LV Naumova, IV Smachylo, ...
International Journal of Medicine and Medical Research 2 (2), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20