Мороз Тетяна Олегівна | Moroz Tetiana Olehivna
Мороз Тетяна Олегівна | Moroz Tetiana Olehivna
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту
ІЛ Назаренко, ТО Мороз
Вісник економіки транспорту і промисловості, 307-315, 2011
152011
Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
ТО Мороз, ТО Мороз
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
142016
Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
ТО Мороз, ТО Мороз
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
142016
Шляхи формування мовної компетентності особистості: науково-методичний підхід
М Білогорка, Т Мороз
Актуальні питання гуманітарних наук, 222-228, 2015
122015
Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання майбутніх учителів іноземної мови
ТО Мороз
Мороз Тетяна Олександрівна–К., 2007.–269 с, 0
9
Словник сучасної економіки Макміллана
С Слухай, Н Цісик, О Мороз, Т Мороз
К.: АртЕк, 2000
52000
Специфіка перекладу культурно маркованих одиниць.«
ТО Мороз
Молодий вчений 56 (4.4), 64, 2018
42018
Інформаційні технології
ЮВ Волосюк, ЮВ Волосюк, ВВ Кузьома, ВВ Кузёма, ОА Коваленко, ...
32017
Організаційно-економічний механізм сталого розвитку сільських територій
ТО Мороз, ТО Мороз
32015
Методика оцінки сталого розвитку сільських територій
Т Мороз
Економіка і Фінанси: науковий журнал, 28-33, 2014
3*2014
Інформаційні системи і технології в бюджетній і соціальній сфері
ТО Мороз, ТО Мороз
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
22018
Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти
О Дем’яненко, Т Мороз
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 237-243, 2016
22016
Розвиток соціально орієнтованого середовища сільських територій
Т Мороз
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 121-125, 2012
22012
Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області
МТ Гончаренко Ірина
Економіст: науковий журнал, 55-54, 2012
22012
Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі
ТО Мороз, ВС Ендрес
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ТО Мороз
ББК 81.2 М-34 Редакційна колегія, 87, 2014
12014
Визначення підходів до трактування сутності економічного механізму сталого розвитку сільських територій
Т Мороз, Г Ірина
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 146-148, 2012
1*2012
Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції
ТО Мороз
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
12011
ПРОТИСТАВЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ БОГ/ЛЮДИНА, БОГ/ДИЯВОЛ У СКЛАДІ ПОЛЬСЬКИХ ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЬ
ТО Мороз
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Методика обліку винагород пррацівникам відовідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку
СВ Сирцева, ЮЮ Чебан, ТО Мороз
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20