Follow
Андрій Миколайович Бутов (Andriy Butov)
Андрій Миколайович Бутов (Andriy Butov)
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
322015
Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах
БА Миколайович
Галицький економічний вісник, 161-166, 2012
32*2012
Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції
ОРБ Бутов Андрій Миколайович
Економічний аналіз 2 (18), 188-195, 2014
282014
Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства
АМ Бутов
Економічний аналіз 14 (2), 124-131, 2013
272013
Фінансовий аутсорсинг та його застосування в управлінні діяльністю підприємства
АМ Бутов
242016
Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства в сучасних економічних умовах
КВВ Миколайович, Бутов Андрій
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
15*2015
Управління фінансовими потоками підприємств з позиції фінансової логістики
ВВ Костецький, АМ Бутов
Інноваційна економіка, 2018
142018
Теоретичні основи сутності й змісту інновацій та інноваційної діяльності
ЯБО Бутов Андрій Миколайович, Костецький Володимир Володимирович
Галицький економічний вісник, 52-65, 2012
14*2012
Інноваційна діяльність регіону: теоретичний аспект
БА Миколайович
Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць, 160-166, 2009
13*2009
Напрями побудови системи управління фінансовими ризиками на підприємстві
ВВ Костецький, АМ Бутов
Український журнал прикладної економіки 1 (3), 60-66, 2016
102016
Передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств
БА Миколайович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
10*2012
Методичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства
БА Миколайович
Сталий розвиток економіки, 77-81, 2012
9*2012
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
КВ Бутов А.
Science, 24, 2011
9*2011
Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг
В Костецький, А Бутов
Тернопіль ТНЕУ, Економічна думка, 2017
72017
Розвиток сільськогосподарських кооперативів як організаціи ноекономічної форми
ІГ Костирко, ІГ Гуменюк, АМ Бутов, СР Макаруха, ОА Ільїн
Український журнал прикладної економіки 5 (1), 152-159, 2020
62020
Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання
ПП Микитюк, ЖЛ Крисько, ВІ Гринчуцький, СМ Скочиляс, ВС Здреник, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2014
62014
Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу
ЯБО Бутов Андрій Миколайович
Економічний аналіз 2 (10), 166-171, 2012
5*2012
Прикладна економіка: Навчальний посібник
БО Язлюк, РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, АМ Бутов
Тернопіль: Крок, 2016
42016
Perspectives of logistics strategies for competitiveness of enterprise
AM Butov
Ekonomichnyy analiz 14 (2), 124-131, 2013
32013
Сучасні тенденції розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства
БА Миколайович
Економічний аналіз 2 (9), 77-80, 2011
3*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20