Підписатись
Андрій Миколайович Бутов (Andriy Butov)
Андрій Миколайович Бутов (Andriy Butov)
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві
БА Миколайович
Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал, 211-216, 2014
25*2014
Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах
БА Миколайович
Галицький економічний вісник, 161-166, 2012
25*2012
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
222015
Фінансовий аутсорсинг та його застосування в управлінні діяльністю підприємства
АМ Бутов
212016
Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства
АМ Бутов
Економічний аналіз 14 (2), 124-131, 2013
192013
Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції
ОРБ Бутов Андрій Миколайович
Економічний аналіз 2 (18), 188-195, 2014
152014
Управління фінансовими потоками підприємств з позиції фінансової логістики
ВВ Костецький, АМ Бутов
Інноваційна економіка, 2018
142018
Інноваційна діяльність регіону: теоретичний аспект
БА Миколайович
Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць, 160-166, 2009
13*2009
Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства в сучасних економічних умовах
КВВ Миколайович, Бутов Андрій
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
11*2015
Теоретичні основи сутності й змісту інновацій та інноваційної діяльності
ЯБО Бутов Андрій Миколайович, Костецький Володимир Володимирович
Галицький економічний вісник, 52-65, 2012
10*2012
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
КВ Бутов А.
Science, 24, 2011
8*2011
Напрями побудови системи управління фінансовими ризиками на підприємстві
ВВ Костецький, АМ Бутов
Український журнал прикладної економіки 1 (3), 60-66, 2016
72016
Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг
В Костецький, А Бутов
Тернопіль ТНЕУ, Економічна думка, 2017
62017
Передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств
БА Миколайович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
6*2012
Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання
ПП Микитюк, ЖЛ Крисько, ВІ Гринчуцький, СМ Скочиляс, ВС Здреник, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2014
52014
Методичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства
БА Миколайович
Сталий розвиток економіки, 77-81, 2012
5*2012
Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу
ЯБО Бутов Андрій Миколайович
Економічний аналіз 2 (10), 166-171, 2012
5*2012
Прикладна економіка: Навчальний посібник
БО Язлюк, РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, АМ Бутов
Тернопіль: Крок, 2016
42016
Сучасні тенденції розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства
БА Миколайович
Економічний аналіз 2 (9), 77-80, 2011
3*2011
Сучасні тенденції розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства
БА Миколайович
Економічний аналіз 2 (9), 77-80, 2011
3*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20