Olha Zaluzhna / Ольга Залужна  ORCID ID: 0000-0002-7929-6769
Olha Zaluzhna / Ольга Залужна ORCID ID: 0000-0002-7929-6769
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Vasyl' Stus Donetsk National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Привативні дієслова в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Ольга Олексіївна Залужна.–Донецьк, 2014.–283 с, 2014
17*2014
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИВНИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
ОО Залужна
16*2019
Привативні дієслова в англійській та українській мовах: дис. на здобуття ст. канд. філол. наук: 10.02. 17
ОО Залужна
Донецьк, 2014
122014
Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let/to prohibit та дозволяти …
OO Zaluzhna
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах, 59-67, 2017
4*2017
Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі You Tube відео англійськомовних блогерів).
OO Zaluzhna, VV Holovenko
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах, 62-73, 2019
32019
Привативні дієслова маніпулятивної та директивної каузації в англійській та українській мовах
О Залужна
32014
Семантика інструмента в привативних дієсловах в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і …, 0
3
Привативні дієслова способу дії в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Наукова конференція професорськовикладацького складу факультету іноземних …, 0
3
Основні типи каузативних посесивних негативних дієслів (на матеріалі англійської та української мов)
ОО Залужна
Наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних …, 0
3
Мовна картина світу у контексті сучасної лінгвістичної думки.
TO Birets
Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса 1 (11), 42-45, 2019
22019
Привативные глаголы в английском и украинском языках. Часть 1. Каузативная семантика
ОА Залужная
Acta Linguistica.–Sofia: Eurasia Academic Publishers 7 (2), 28-40, 2013
22013
Соматичні привативні дієслова (на матеріалі англійської та української мов)
ОО Залужна
Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика …, 2013
22013
Privative Verbs with Inalianable Possession Objects in English and Ukrainian/О. Zaluzhna
O Zaluzhna
Internationale Fachtagung in Donezk „Diachronie Linguistische Typologie …, 2013
22013
Семантика каузатора в конструкціях з привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов)
О Залужна
22013
Семантика компонентів посесивної ситуації в каузативних посесивних заперечних дієсловах з абстрактним об’єктом власності (на матеріалі англійської та української мов)
ОО Залужна
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2009
22009
Привативні дієслова з інструментальною семою в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство …, 2009
22009
Об’єкт відчужуваної власності в конструкціях із привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов)
О Залужна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
22009
Спосіб дії в привативних дієсловах з відчужуваним об’єктом власності в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика …, 2008
22008
Базові семантичні типи привативних дієслів в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і …, 0
2
Інструментальні привативні посесивні дієслова в англійській та українській мовах
ОО Залужна
Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і …, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20