Максим Валерійович Корнєєв
Максим Валерійович Корнєєв
Національний гірничий університет
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Механізм оцінки ефективності державного фінансового контролю в Україні
НВ Шевченко, НВ Шевченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
212011
Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії
МВ Корнєєв
Актуальні проблеми економіки, 97, 2009
92009
Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн
СМ Козьменко, ВВ Македон, МВ Корнєєв
National Academy of Management, leading business school based in Kyiv …, 2017
82017
Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України
МВ Корнєєв
Українська академія банківської справи, 2015
72015
Фінансова автономія органів місцевого самоврядування
МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2009
72009
Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки: теоретичні засади та світовий досвід
МВ Корнєєв
МВ Корнєєв.− Д.: Акцент ПП, 2014
62014
Забезпечення дієвого фінансового контролю як інструмента державної фінансової політики
ОМ Грабчук, МВ Корнєєв
Інноваційний поступ України в економічному просторі: монографія, 67-74, 2011
52011
Розвиток страхування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг України
МВ Корнєєв
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка, 104-109, 2011
52011
Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Економічний простір, 114-122, 2008
52008
Використання аналізу фінансової стійкості в оцінці ризиковості місцевих бюджетів
Ю Карагозлю
Інноваційна економіка, 301-304, 2013
42013
Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2011
42011
Диференціація територіально-адміністративних утворень України за рівнем фінансової автономії
МВ Корнєєв
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
42008
Забезпечення розвитку фінансового сектору у контексті попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці
МВ Корнєєв
Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою …, 2017
32017
Групування адміністративно-територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу
СЯ Кравців, ОМ Соболь
НУЦЗУ, Харків, 2017
32017
Діджиталізація банківського сектору України
АО Деркач, МВ Корнєєва, ОВ Абакуменко
Фінансові дослідження, 69-75, 2016
32016
Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти
СМ Козьменко, МВ Корнєєв
Економічний часопис-ХХІ, 73-76, 2014
32014
Особливості управління ресурсним потенціалом окремих суб’єктів фінансового сектору на регіональному рівні
МВ Корнєєв
Регіональна бізнес-економіка та управління, 32-39, 2013
32013
Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів
ІМ Бурденко, ИН Бурденко, МВ Корнєєв, ІО Макаренко
Харківський національний економічний університет, 2011
32011
Фінансіалізація і конвергентні процеси в реальному та фінансовому секторах економіки
МВ Корнєєв
Вінницький фінансово-економічний університет, 2017
22017
Вектор впливу дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці
МВ Корнєєв
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ …, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20