Максим Валерійович Корнєєв
Максим Валерійович Корнєєв
Національний гірничий університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізм оцінки ефективності державного фінансового контролю в Україні
НВ Шевченко, НВ Шевченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
262011
Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії
МВ Корнєєв
Актуальні проблеми економіки, 97, 2009
112009
Фінансова автономія органів місцевого самоврядування
МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2009
102009
Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн
СМ Козьменко, ВВ Македон, МВ Корнєєв
National Academy of Management, leading business school based in Kyiv …, 2017
82017
Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України
МВ Корнєєв
Українська академія банківської справи, 2015
82015
Діджиталізація банківського сектору України
АО Деркач, МВ Корнєєва, ОВ Абакуменко
Фінансові дослідження, 69-75, 2016
62016
Забезпечення дієвого фінансового контролю як інструмента державної фінансової політики
ОМ Грабчук, МВ Корнєєв
Інноваційний поступ України в економічному просторі: монографія, 67-74, 2011
62011
Розвиток страхування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг України
МВ Корнєєв
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка, 104-109, 2011
62011
Групування адміністративно-територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу
СЯ Кравців, ОМ Соболь
НУЦЗУ, Харків, 2017
52017
Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки: теоретичні засади та світовий досвід
МВ Корнєєв
МВ Корнєєв.− Д.: Акцент ПП, 2014
52014
Сутність та роль державного фінансового контролю на місцевому рівні
МВ Корнєєв
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип 5 (2), 2011
52011
Вплив фінансового механізму на соціально-економічний розвиток регіональної економічної системи
СО Смирнов, МВ Корнєєв
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/natural/vdpu/Ekonomika …, 2008
52008
Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Економічний простір, 114-122, 2008
52008
Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення
МВ Корнєєв
Інвестиції: практика та досвід, 57-62, 2015
42015
Використання аналізу фінансової стійкості в оцінці ризиковості місцевих бюджетів
Ю Карагозлю
Інноваційна економіка, 301-304, 2013
42013
Диференціація територіально-адміністративних утворень України за рівнем фінансової автономії
МВ Корнєєв
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
42008
Забезпечення розвитку фінансового сектору у контексті попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці
МВ Корнєєв
Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою …, 2017
32017
Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки
МВ Корнєєв
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр …, 2017
32017
Періодизація прцесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти
СМ Козьменко, МВ Корнєєв
32017
Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки
МВ Корнєєв
Проблеми економіки, 19-24, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20