Максим Валерійович Корнєєв
Максим Валерійович Корнєєв
Національний гірничий університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Механізм оцінки ефективності державного фінансового контролю в Україні
НВ Шевченко, НВ Шевченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
202011
Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії
МВ Корнєєв
Актуальні проблеми економіки, 97, 2009
92009
Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України
МВ Корнєєв
Українська академія банківської справи, 2015
62015
Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн
СМ Козьменко, МВ Корнєєв, ВВ Македон
Національна академія управління, 2014
62014
Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки: теоретичні засади та світовий досвід
МВ Корнєєв
МВ Корнєєв.− Д.: Акцент ПП, 2014
52014
Забезпечення дієвого фінансового контролю як інструмента державної фінансової політики
ОМ Грабчук, МВ Корнєєв
Інноваційний поступ України в економічному просторі: монографія, 67-74, 2011
52011
Розвиток страхування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг України
МВ Корнєєв
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка, 104-109, 2011
52011
Фінансова автономія органів місцевого самоврядування
МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2009
52009
Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Економічний простір, 114-122, 2008
52008
Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2011
42011
Диференціація територіально-адміністративних утворень України за рівнем фінансової автономії
МВ Корнєєв
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
42008
Групування адміністративно-територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу
СЯ Кравців, ОМ Соболь
НУЦЗУ, Харків, 2017
32017
Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти
СМ Козьменко, МВ Корнєєв
Економічний часопис-ХХІ, 73-76, 2014
32014
Особливості управління ресурсним потенціалом окремих суб’єктів фінансового сектору на регіональному рівні
МВ Корнєєв
Регіональна бізнес-економіка та управління, 32-39, 2013
32013
Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів
ІМ Бурденко, ИН Бурденко, МВ Корнєєв, ІО Макаренко
Харківський національний економічний університет, 2011
32011
Забезпечення розвитку фінансового сектору у контексті попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці
МВ Корнєєв
Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою …, 2017
22017
Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення
МВ Корнєєв
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з …, 2017
22017
Фінансіалізація і конвергентні процеси в реальному та фінансовому секторах економіки
МВ Корнєєв
Вінницький фінансово-економічний університет, 2017
22017
Вектор впливу дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці
МВ Корнєєв
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ …, 2017
22017
Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки
МВ Корнєєв
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20