Максим Валерійович Корнєєв
Максим Валерійович Корнєєв
Національний гірничий університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізм оцінки ефективності державного фінансового контролю в Україні
НВ Шевченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
282011
Фінансова автономія органів місцевого самоврядування
МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2009
122009
Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України
МВ Корнєєв
Українська академія банківської справи, 2015
102015
Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії
МВ Корнєєв
Актуальні проблеми економіки, 97, 2009
102009
Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн
СМ Козьменко, ВВ Македон, МВ Корнєєв
National Academy of Management, leading business school based in Kyiv …, 2017
82017
Розвиток страхування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг України
МВ Корнєєв
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка, 104-109, 2011
82011
Забезпечення дієвого фінансового контролю як інструмента державної фінансової політики
ОМ Грабчук, МВ Корнєєв
Інноваційний поступ України в економічному просторі: монографія, 67-74, 2011
62011
Групування адміністративно-територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу
СЯ Кравців, ОМ Соболь
НУЦЗУ, Харків, 2017
52017
Діджиталізація банківського сектору України
АО Деркач, МВ Корнєєва, ОВ Абакуменко
Фінансові дослідження, 69-75, 2016
52016
Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки: теоретичні засади та світовий досвід
МВ Корнєєв
МВ Корнєєв.− Д.: Акцент ПП, 2014
52014
Вплив фінансового механізму на соціально-економічний розвиток регіональної економічної системи
СО Смирнов, МВ Корнєєв
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 37-42, 2008
52008
Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Економічний простір, 115, 2008
52008
Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки
МВ Корнєєв
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр …, 2017
42017
Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій
ОО Кухарєва, МВ Корнєєв
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2011
42011
Диференціація територіально-адміністративних утворень України за рівнем фінансової автономії
МВ Корнєєв
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
42008
Діджиталізація банківського сектору України
ОВ Абакуменко, МВ Корнєєва, АО Деркач
Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2016
32016
Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення
МВ Корнєєв
Інвестиції: практика та досвід, 57-62, 2015
32015
Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти
СМ Козьменко, МВ Корнєєв
Економічний часопис-ХХІ, 73-76, 2014
32014
Використання аналізу фінансової стійкості в оцінці ризиковості місцевих бюджетів
Ю Карагозлю
Інноваційна економіка, 301-304, 2013
32013
Особливості управління ресурсним потенціалом окремих суб’єктів фінансового сектору на регіональному рівні
МВ Корнєєв
Регіональна бізнес-економіка та управління, 32-39, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20