Мірошніченко Ганна Олександрівна,Мирошниченко Анна Александровна, Miroshnichenko G.O.
Мірошніченко Ганна Олександрівна,Мирошниченко Анна Александровна, Miroshnichenko G.O.
кафедра управління та фінансово-економічної безпеки, СумДу
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
62013
Впровадження інноваційно-орієнтованого підходу у професійну підготовку фахівців
ТП Медведовська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2014
32014
Напрями розвитку механізму стабілізації банківської системи в умовах невизначеності
ГО Мірошниченко
Актуальні проблеми економіки, 182-189, 2013
32013
Біфуркаційний характер розвитку банківської системи
ГО Мірошниченко, АА Мирошниченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2013
32013
Дослідження факторів рівноважного стану банківської системи
ГО Мірошниченко, АА Мирошниченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Загальні тенденції розвитку банківської системи на етапі посткризової стабілізації
ГО Мірошниченко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 415-421, 2013
22013
Застосування синергетичних принципів при дослідженні розвитку банківської системи
ГО Мірошниченко
Інноваційна економіка, 236-239, 2012
22012
Пенсійна служба як механізм зв'язку між державою і громадянином
ГО Мірошниченко
Культурологічний вісник, 167-171, 2011
22011
Моделювання динамічної рівноваги економічної системи
ГО Мірошниченко, АА Мирошниченко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2011
22011
Основи взаємозв’язку понять" рівновага"," стійкість" і" стабільність" банківської системи
ГО Мірошниченко, АА Мирошниченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
22010
Вплив діяльності Київського університету Св. Володимира на розвиток освіти і науки у другій половині ХІХ століття
ГВ Мірошниченко
Молодий вчений, 78-82, 2015
12015
Сутність і теоретичні підходи до аналізу фінансової нестабільності банківської системи
ГО Мірошниченко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 135-141, 2014
12014
Теорія самоорганізації при дослідженні банківської системи
ГО Мірошниченко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 318-325, 2013
12013
Вплив сучасних технологій на розвиток фінансової системи України
СМ Козьменко, ІІ Рекуненко, ИИ Рекуненко, ІВ Бєлова, ИВ Белова, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
До проблеми деформалізації державних інститутів на пострадянському просторі
ГО Мірошниченко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
12011
Структура взаємовідносин ринку і влади у сучасному суспільстві
ГО Мірошниченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
12010
Жінки у сучасній українській політиці
Г Мірошниченко
Видавничий центр Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 2007
12007
Формування системи індикаторів банківської кризи
ЄЮ Мордань, ЕЮ Мордань, ІІ Дяконова, ИИ Дьяконова, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
2015
Теорія організації
МЛ Гончарова, ГО Мірошниченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
2015
Методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи
ІІ Дяконова, ИИ Дьяконова, ГО Мірошниченко, АА Мирошниченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20