Підписатись
Rostislav Radzievskii
Rostislav Radzievskii
Доцент кафедри охоронної діяльності та безпеки Інституту УДО України
Підтверджена електронна адреса в gmeil.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development of the physical qualities of future specialists in protective activities due to the use of the kettlebell sport during studies
KУ Dmytro, P Kostiantyn, B Valentin, I Iurii, R Rostislav, P Vasyl, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (2), 789, 2017
392017
Improving the physical qualities of students in higher educational establishments of Ukraine on guard activity via circular training
K Dmytro, Y Yurii, Z Iryna, B Valentin, R Rostislav
Journal of Physical Education and Sport, 2018
192018
Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості майбутніх фахівців охоронної діяльності
ВІ Пліско, РМ Радзієвський, ВВ Бондаренко, АІ Босенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2018
162018
Динаміка показників фізичної підготовленості працівників патрульної поліції на етапі професійного ставлення
КОІ Бондаренко В.В., Радзієвський Р.М..
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2019
62019
Навчання майбутніх правоохоронців в умінні упереджувати розвиток конфліктної ситуації за суб’єктивними ознаками
ВІ Пліско, РМ Радзієвський
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Law enforcers recognition level emerging threats based on physical appearance and behavior signs the enemy
VIP RM Radzievskiy
Physical education of students, 2015
22015
Спосіб навчання стрільби з пістолета на основі дії зворотного зв’язку з ціллю
РМР В.І. Пліско
US Patent №100,443, 2012
2*2012
Motor actions modelling in physical education
VI Plisko, AI Sikura, RM Radziievskyi
Наука і освіта, 126-131, 2016
12016
Тензодинамометричні та просторово–часові характеристики захисної рухової реакції правоохоронця у відповідь на напад озброєного супротивника
РМ Радзієвський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
12014
Критерії оцінювання інтенсивності фізичних навантажень студентів і школярів на заняттях з фізичного виховання в режимі "ONLINE"
ПВІРРМРІ Р.
Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г …, 2021
2021
Редакційна колегія
О Часковський, В Крамарець
2021
Професійна підготовка охоронців на основі системно –модульного проекту охорони обєктів
Ростислав Радзієвський,Валерій Пліско,Валентин Бондаренко
Науково практичний журнал південноукраїнського національного педагогічного …, 2020
2020
ORGANIZATIONAL STREAMLINING AS A MEANS OF IMPROVEMENT OF MILITARY SERVICERS’PHYSICAL TRAINING
A Bosenko, E Fedorenko, R Radzievskii
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 13, 2018
2018
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
РМ Радзієвський, ОО Стаднійчук
ББК 67.9 (4Укр) 401.21 я431 Р 311 Рекомендовано до друку вченою радою …, 2018
2018
Організація та здійснення державної охорони
ДВН В.А. Чайковський, Д.В. Вєдєнєєв, М.О. Гребенюк, І.Ф. Корж, М.А. Микитюк ...
К.:НУОУ ім. Івана Черняховського, 1, 484с., 2018
2018
Організаційне упорядкування як засіб удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців
A Bosenko, E Fedorenko, R Radzievskii
Scientific Bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named …, 2018
2018
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ СТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ
АА Шостак, РМ Радзієвський
Редакційна колегія, 149, 2017
2017
Пам’ятка військовослужбовця Управління державної охорони України
ІОМЧСАЛСМРСЛРР М.
70 с., 2017
2017
Функціональна диференціація якісних характеристик фахівця охоронної діяльності відповідно до специфіки об’єкту охорони
РМ Радзієвський
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2016
2016
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕРОРИЗМУ
Р РАДЗІЄВСЬКИЙ, І Євген
Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його, 288, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20