Ирина Семигулина Ірина Семигуліна Irina Semigulina
Ирина Семигулина Ірина Семигуліна Irina Semigulina
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Research centre for
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2015
222015
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
МАХ Е.М. Лібанова
18*2015
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
182014
Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна, ИВ Ярошенко, ИБ Семигулина
92015
Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
82016
Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
62016
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 99-107, 2015
62015
Аналіз існуючих методичних підходів до формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів в Україні та країнах світу
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2015
52015
Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІВ Ярошенко, ІЮ Матюшенко, ІБ Семигуліна, ...
Бізнес Інформ, 8-21, 2014
52014
Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників …
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
42016
Оцінка і аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку окремих груп країн Європейського Союзу та їх регіонів в умовах його розширення
ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
42016
Трансформація системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
32016
ПОЗИЦіОНУВАННЯ МіСТА ХАРКОВА ТА ОКРЕМИХ ВЕЛИКИХ МіСТ УКРАїНИ НА РЕГіОНАЛЬНОМУ, НАЦіОНАЛЬНОМУ ТА МіЖНАРОДНОМУ РіВНЯХ
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
32016
Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бизнес Информ, 2016
32016
Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 58-65, 2015
32015
Соціально-економічні ознаки кризового стану економіки України та її промислового сектору: аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій
ЯІВ Семигуліна І.Б.
Бізнес Інформ, 139-146, 2017
2*2017
Динаміка реформування системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади
Семигуліна І.Б., Ярошенко І.В
Бізнес Інформ, 132-138, 2017
2*2017
Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Problems of Economy, 2017
22017
Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі
ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
22016
Methodological Approaches to Creation and Maintenance of the System of Monitoring and Evaluation of the Socioeconomic Development of Ukraine's Regions.
IV Yaroshenko, IB Semigulina
Problems of Economy, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20