Підписатись
Svitlana Dubovyk / Світлана Дубовик
Svitlana Dubovyk / Світлана Дубовик
Borys Grinchenko Kyiv University Pedagogical Institute
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 19-22, 2002
222002
Навчання української мови в 4 класі
МС Дубовик С. Г., Вашуленко
Початкова школа, с. 9-15. http://elibrary.kubg.edu.ua/id, 2015
20*2015
Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності
СГ Дубовик, ТІ Драбчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2014
132014
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
СГ Дубовик
Початкова школа, 5-11, 2016
122016
Аудіювання на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 48-51, 2002
122002
Культура професійного мовлення педагога
ДС Григоріївна
Початкова школа, с. 1-4. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/e, 2014
9*2014
Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Рівненський державний гуманітарний університет, 2008
92008
Культура спілкування як складник загальної культури школярів
С Дубовик
Українська мова і література, 9-12, 2012
82012
Мовленнєвий етикет у професійній культурі педагога
С Дубовик
Рідна мова, 2013
42013
Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СН Дубовик
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009
32009
Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти. Типова освітня …
ОМ Топузов, АВ Лотоцька, ОВ Онопрієнко, ОЯ Савченко, ...
ТОВ «Український освітянський видавничий центр “Оріон”», 2019
22019
Психолого-педагогічні умови формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СМ Дубовик
Наукові праці 86, 2008
22008
Вища освіта в сучасних умовах: криза або оновлення
НБ Шуст, СМ Дубовик, СН Дубовик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
12021
Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування
СМ Дубовик
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017
12017
Культура мовлення сучасного вчителя початкової школи
ДС Григоріївна
Початкова школа і сучасність, с. 15-16 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/, 2015
1*2015
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿ íè
Ю Кононенко, Т Ілляшенко, М Вашуленко, С Дубовик
2015
Аналіз теоретичних підходів до професійної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах
СМ ДУБОВИК
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 14, 297-305, 2015
2015
Інноваційні підходи у формуванні продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Київ: Гнозис, 2015
2015
Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи як лінгводидактична проблема
ДС Григоріївна
Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах …, 2015
2015
Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ
ДСГ Григоренко Т.
Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20