Дубовик С.Г.
Дубовик С.Г.
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 19-22, 2002
112002
Навчання української мови в 4 класі
МС Дубовик С. Г., Вашуленко
Початкова школа, с. 9-15. http://elibrary.kubg.edu.ua/id, 2015
8*2015
Аудіювання на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 48-51, 2002
82002
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 15-20, 2016
52016
Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки
СМ Дубовик
Світлана Миколаївна Дубовик, 2012
52012
Культура спілкування як складник загальної культури школярів
С Дубовик
Українська мова і література, 9-12, 2012
42012
Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування
СМ Дубовик
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017
22017
Мовленнєвий етикет у професійній культурі педагога
С Дубовик
Рідна мова, 2013
22013
Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СМ Дубовик
Проблеми освіти: Наук. зб.–Інститут інноваційних технологій і змісту освіти …, 2009
22009
Психолого-педагогічні умови формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів [Електронний ресурс]
СМ Дубовик
Наукові праці 86, 0
2
Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності
СГ Дубовик, ТІ Драбчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2014
12014
НАДЗВИЧАЙНУ ДЛЯ НУШ АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКА МАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
М ВАШУЛЕНКО, С ДУБОВИК
Учитель, 3, 2019
2019
Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти. Типова освітня …
ОМ Топузов, АВ Лотоцька, ОВ Онопрієнко, ОЯ Савченко, ...
ТОВ «Український освітянський видавничий центр “Оріон”», 2019
2019
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿ íè
Ю Кононенко, Т Ілляшенко, М Вашуленко, С Дубовик
2015
Структура та зміст моделі процесу формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Чернівецький національний університет, 2015
2015
Аналіз теоретичних підходів до професійної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах
СН Дубовик
Київ: Гнозис, 2015
2015
Інноваційні підходи у формуванні продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Київ: Гнозис, 2015
2015
Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи як лінгводидактична проблема
ДС Григоріївна
Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах …, 2015
2015
Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ
ДСГ Григоренко Т.
Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи …, 2015
2015
Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ
ДСГ Кикоть Наталія Романівна
Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20