Дубовик С.Г.
Дубовик С.Г.
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська мова. 2 клас
МС Вашуленко, СГ Дубовик, ОІ Мельничайко, ЛВ Скуратівський
К.: Освіта, 2013
102013
Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 19-22, 2002
102002
Навчання української мови в 4 класі
МС Дубовик С. Г., Вашуленко
Початкова школа, с. 9-15. http://elibrary.kubg.edu.ua/id, 2015
8*2015
Аудіювання на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 49, 2002
72002
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 15-20, 2016
62016
Культура спілкування як складник загальної культури школярів
С Дубовик
Українська мова і література, 9-12, 2012
52012
Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Рівненський державний гуманітарний університет, 2008
52008
Культура професійного мовлення педагога
ДС Григоріївна
Початкова школа, с. 1-4. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/e, 2014
4*2014
Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності
СГ Дубовик, ТІ Драбчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2014
32014
Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СН Дубовик
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009
32009
Мовленнєвий етикет у професійній культурі педагога
С Дубовик
Рідна мова, 2013
22013
Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування
СН Дубовик
Інститут вищої освіти АПН Украіни, 2009
22009
Психолого-педагогічні умови формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СН Дубовик
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2008
22008
Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти. Типова освітня …
ОМ Топузов, АВ Лотоцька, ОВ Онопрієнко, ОЯ Савченко, ...
ТОВ «Український освітянський видавничий центр “Оріон”», 2019
12019
Результати впровадження у навчальний процес університету технології формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Чернівецький національний університет, 2011
12011
Модель формування продуктивного стилю педагогічного спілкування у майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007
12007
Характеристика складників продуктивного стилю професійного спілкування викладача
СН Дубовик
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2007
12007
Підвищення конкурентоспроможності майбутніх менеджерів шляхом формування у них продуктивного стилю професійного спілкування
СН Дубовик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
12006
НАДЗВИЧАЙНУ ДЛЯ НУШ АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКА МАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
М ВАШУЛЕНКО, С ДУБОВИК
Учитель, 3, 2019
2019
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿ íè
Ю Кононенко, Т Ілляшенко, М Вашуленко, С Дубовик
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20