Дубовик С.Г.
Дубовик С.Г.
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчання української мови в 4 класі
МС Дубовик С. Г., Вашуленко
Початкова школа, с. 9-15. http://elibrary.kubg.edu.ua/id, 2015
15*2015
Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 19-22, 2002
112002
Аудіювання на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 48-50, 2002
92002
Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 15-21, 2016
62016
Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Рівненський державний гуманітарний університет, 2008
52008
Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності
СГ Дубовик, ТІ Драбчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2014
42014
Культура професійного мовлення педагога
ДС Григоріївна
Початкова школа, с. 1-4. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/e, 2014
4*2014
Культура спілкування як складник загальної культури школярів
С Дубовик
Українська мова і література, 9-12, 2012
42012
Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СН Дубовик
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009
32009
Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти. Типова освітня …
ОМ Топузов, АВ Лотоцька, ОВ Онопрієнко, ОЯ Савченко, ...
ТОВ «Український освітянський видавничий центр “Оріон”», 2019
22019
Мовленнєвий етикет у професійній культурі педагога
С Дубовик
Рідна мова, 2013
22013
Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування
СН Дубовик
Інститут вищої освіти АПН Украіни, 2009
22009
Психолого-педагогічні умови формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
СН Дубовик
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2008
22008
Результати впровадження у навчальний процес університету технології формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Чернівецький національний університет, 2011
12011
Модель формування продуктивного стилю педагогічного спілкування у майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007
12007
Характеристика складників продуктивного стилю професійного спілкування викладача
СН Дубовик
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2007
12007
Підвищення конкурентоспроможності майбутніх менеджерів шляхом формування у них продуктивного стилю професійного спілкування
СН Дубовик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
12006
НАДЗВИЧАЙНУ ДЛЯ НУШ АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКА МАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
М ВАШУЛЕНКО, С ДУБОВИК
Учитель, 3, 2019
2019
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿ íè
Ю Кононенко, Т Ілляшенко, М Вашуленко, С Дубовик
2015
Структура та зміст моделі процесу формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки
СН Дубовик
Чернівецький національний університет, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20