Світлана Тивончук
Світлана Тивончук
НУБіП України, економічний факультет, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: колективна монографія
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ЛВ Білозор, ІС Гончаренко, ...
ННЦ" ІАЕ", 2014
162014
Гармонізація національної системи розрахунків з оплати праці за міжнародними стандартами
ТВ Сковрунська, СВ Тивончук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 229-236, 2013
132013
Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
ОГ Шпикуляк, СО Тивончук, СВ Тивончук
Економіка АПК, 79-84, 2013
122013
Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропромисловому виробництві України
ОГ Шпикуляк, СО Тивончук, СВ Тивончук
Економіка АПК, 123-127, 2012
122012
Методологічні підходи щодо управління інноваційною діяльністю
СО Тивончук, СВ Тивончук
Економіка АПК, 67-71, 2005
122005
Особливості фінансового забезпечення сільського господарства у Франції і Україні
СВ Тивончук, ЯО Тивончук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 61-69, 2013
102013
Заробітна плата в системі матеріального стимулювання та її відображення в обліковій політиці підприємства
ММ Коваленко, СВ Тивончук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 303-309, 2013
92013
Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
СВ Тивончук, ЯО Тивончук, ТП Павлоцька
Економіка АПК, 25-31, 2017
82017
Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України
ОГ Шпикуляк, СО Тивончук, СВ Тивончук
Економіка АПК, 131-139, 2012
72012
Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері
СО Тивончук, СВ Тивончук, РВ Костюк
Економіка АПК, 68-75, 2014
62014
Інноваційні процеси в діяльності малих аграрних підприємств
ЗБ Янченко
Агроінком, 38-42, 2013
42013
Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві
СО Тивончук, СВ Тивончук, ОВ Шанін
Економіка АПК, 69-75, 2015
22015
Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній
МО Булах, СВ Тивончук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 112-118, 2013
22013
Формування та оцінка можливостей реалізації інноваційних проектів
ОГ Шпикуляк, СО Тивончук, СВ Тивончук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Облік лізингових операцій в аграрному секторі економіки
ІВ Рябощук, СВ Тивончук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 217-223, 2013
12013
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Коберник НМ, студентка
СВ Тивончук
Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки …, 2018
2018
Облік і оподаткування у питаннях та відповідях: навчально-методичний посібник
СВ Тивончук, ІД Лазаришина, КВ Шевчук, АМ Шиш, ОМ Колеснікова, ...
ЦП" КОМПРИНТ", 2017
2017
Развитие рынка молока в Украине в контексте евроинтеграционных процессов
СВ Тивончук, ЯО Тивончук, ТП Павлоцька
Международный научно-производственный журнал" Экономика АПК", 25-31, 2017
2017
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
СВ Тивончук, ЯІ Ярошовець
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в управлінні господарською …, 2016
2016
Типология Общей сельскохозяйственной политики ЕС как предпосылка адаптации аграрного сектора Украины к евроинтеграционным процессам
СВ Тивончук, ЯО Тивончук, ТП Павлоцька
Международный научно-производственный журнал" Экономика АПК", 77-84, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20