Follow
Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borуsova
Валентина Іванівна Борисова, Валентина Ивановна Борисова, Valentina Borуsova
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Корпоративне управління
І Спасибо-Фатєєва, ОР Кібенко, В Борисова
монографія/ІВ Спасибо-Фатєєва, ОР Кібенко, В. Борисова.–Х.: Право, 2007
602007
Корпоративне управління: монографія
І Спасибо-Фатєєва, ВІ Борисова, ОР Кібенко
Х.: Право, 2007
602007
Цивільне право України
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ІВ Жилінкова
підручник]/ВІ Борисова, ВЛ Яроцький.-Х.: Право, 2011
54*2011
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
ВІ Борисової, ІВ Спасибо-Фатєєвої, ВЛ Яроцького–Х.: Право 2, 816, 2011
402011
Цивільне право України: підручник: у 2 т
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатеєва, ВЛ Яроцький
Київ, 2007
40*2007
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інновації 4 (12), 9-16, 2015
332015
Judicial Protection of Civil Rights in Ukraine: National Experience through the Prism of European Standards
VI Borysova, KY Ivanova, IV Iurevych, OM Ovcharenko
Journal of Advanced Research in Law and Economics 10 (1 (39)), 66-84, 2019
282019
До проблеми участі публічних юридичних осіб в цивільних правовідносинах
ВІ Борисова
Трансформація відносин власності в Україні: організаційно-правові та …, 2003
252003
Інститут юридичної особи у праві України
В Борисова
Право України, 25-31, 2010
232010
Теорії сутності юридичної особи: історія і сучасність
В Борисова
видавництво" Право", 2001
212001
До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права
В Борисова
видавництво" Право", 2005
192005
Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники
ВІ Борисова
Право України, 97-102, 2006
172006
Юридична особа–універсально правова форма участі організацій у ци вільному обороті
ВІ Борисова
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.—2003.—Вип 2, 8-10, 2003
172003
До проблем створення юридичних осіб
В Борисова
видавництво" Право", 2002
172002
Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України
В Борисова
Право України, 113-120, 2009
162009
Сімейне право України
ВІ Борисова, ІВ Жилінкова
Підручник/ЛМ Баранова, ВІ Борисова, ІВ Жилінкова та ін, 2006
152006
Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права
В Борисовва
Приватне право, 81-93, 2013
142013
До проблеми сутності юридичної особи
ВІ Борисова
Методологія приватного права: Зб. наук. пр.(за матеріалами наук.-теорет …, 2003
142003
Публічні утворення як учасники цивільних відносин
ВІ Борисова
видавництво" Право", 2005
132005
До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України
ВІ Борисова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20