Підписатись
Альона Соколова; Alena Sokolova; Sokolova, Alena; Соколова А.М.; Соколова А.Н.; Соколова, Альона
Альона Соколова; Alena Sokolova; Sokolova, Alena; Соколова А.М.; Соколова А.Н.; Соколова, Альона
Полтавський університет економіки і торівлі, кафедра фінансів та банківської справи
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фандрайзинг
ОВ Чернявська, АМ Соколова
К.: Алерта, 2015
652015
Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні
АМ Соколова
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
252009
Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку
АМ Соколова
Економіка та держава, 13-16, 2013
182013
Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку
АМ Соколова
Економіка та держава, 13-16, 2013
182013
Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави
ОІ Барановський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 327-337, 2016
162016
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку
ОІ Гуторов, АМ Соколова
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва., 2014
82014
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку
ОІ Гуторов, АМ Соколова
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва., 2014
82014
Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу
ПЮ Балабан, АМ Соколова
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012
82012
Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine
A Sokolova, V Klimenko, O Hasii
"Problems and Perspectives in Management (open-access)", 124-133, 2017
5*2017
Кластерний підхід до розвитку кооперативів в умовах глобалізації
АМ Соколова
Харківський національний технічний університет сільського господарства, 2009
42009
Модель фандрайзингової діяльності в Україні
АМ Соколова, ВІ Клименко
Видавництво" Еконоімчна думка", 2015
32015
Методичні підходи до створення кооперативного кластера
ПЮ Балабан, АМ Соколова
Экономика Крыма, 86-91, 2013
32013
Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку
АМ Соколова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2020
22020
Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку.
СБ Єгоричева, АМ Соколова
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018
22018
Механізм функціонування ринку лізингових послуг в Україні
СБ Єгоричева, АМ Соколова, КЄ Осауленко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017
22017
Model Of Fundraising Activity In Ukraine
A Sokolova, V Klimenko
TNEU, 2015
22015
Національний кооперативний рух в ринковій економіці: стан та стратегії розвитку
ОІ Гуторов, АМ Соколова
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 3-14, 2013
22013
Оцінка ефективності розвитку споживчої кооперації України в економіці перехідного періоду
АМ Соколова
Полтавська державна аграрна академія, 2009
22009
Окремі аспекти обгрунтування стратегії розвитку споживчої кооперації України в умовах ринку
АМ Соколова
Львівська комерційна академія, 2009
22009
Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура
АМ Соколова
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20