Підписатись
Альона Соколова; Alena Sokolova; Sokolova, Alena; Соколова А.М.; Соколова А.Н.; Соколова, Альона
Альона Соколова; Alena Sokolova; Sokolova, Alena; Соколова А.М.; Соколова А.Н.; Соколова, Альона
Полтавський університет економіки і торівлі, кафедра фінансів та банківської справи
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фандрайзинг
ОВ Чернявська, АМ Соколова
К.: Алерта, 2015
1022015
Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні
АМ Соколова
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
332009
Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави
ОІ Барановський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 327-337, 2016
302016
Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку
АМ Соколова
Економіка та держава, 13-16, 2013
262013
Fundraising
OV Cherniavska, AM Sokolova
student’s book, 2015
222015
Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу
ПЮ Балабан, АМ Соколова
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012
112012
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку
ОІ Гуторов, АМ Соколова
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2014
72014
Алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності
A Sokolova
Економічний часопис-ХХІ, 35-38, 2012
72012
Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine
A Sokolova, V Klimenko, O Hasii
"Problems and Perspectives in Management (open-access)", 124-133, 2017
5*2017
Fandraizynh
OV Cherniavska, AM Sokolova
Navch. posib.[Fundraising. Tutorial]. Kyiv: Alerta, 272 p.[in Ukr.], 2015
52015
Кластерний підхід до розвитку кооперативів в умовах глобалізації
АМ Соколова
Харківський національний технічний університет сільського господарства, 2009
52009
Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку
СГ Міщенко, АМ Соколова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
42015
Модель фандрайзингової діяльності в Україні
АМ Соколова, ВІ Клименко
Видавництво" Еконоімчна думка", 2015
42015
Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку
АМ Соколова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2020
32020
Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку.
СБ Єгоричева, АМ Соколова
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018
32018
Model Of Fundraising Activity In Ukraine
A Sokolova, V Klimenko
Journal of European Economy 14 (1), 70-84, 2015
32015
Методичні підходи до створення кооперативного кластера
ПЮ Балабан, АМ Соколова
Экономика Крыма, 86-91, 2013
32013
Механізм функціонування ринку лізингових послуг в Україні
СБ Єгоричева, АМ Соколова, КЄ Осауленко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017
22017
Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура
АМ Соколова
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2016
22016
Національний кооперативний рух в ринковій економіці: стан та стратегії розвитку
ОІ Гуторов, АМ Соколова
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 3-14, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20