Follow
Piotr Grudowski
Piotr Grudowski
Politechnika Gdańska
Verified email at pg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Z Zymonik, A Hamrol, P Grudowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
1202013
Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001
R Pochyluk, P Grudowski, J Szymański
Eko-Konsult, 1999
531999
Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach
P Grudowski
Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2007
452007
Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych
P Grudowski, K Lewandowski
Zarządzanie i finanse 10 (3), 2012
442012
Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania
P Grudowski
AJG, 2004
36*2004
System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie. Dokumentacja. Wdrażanie. Audit.
P Grudowski
212004
Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza
M Wiśniewska, P Grudowski
Innobaltica, 2014
15*2014
High-quality academic teachers in business school
M Wiśniewska, P Grudowski
Total Quality Management & Business Excellence 27 (9-10), 2016
142016
Zalecenia dotyczące zarządzania procesowego w systemach jakości małych firm-etap planowania
P Grudowski
Problemy jakości, 25-30, 2004
14*2004
Zarządzanie jakością
R Kolman, P Grudowski, A Meller, J Preihs
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1996
14*1996
LSS Plutus. Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw
P Grudowski, E Leseure
WNT, Warszawa, 2013
12*2013
Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach
P Grudowski
Problemy Jakości, 34-39, 2006
112006
Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji
M Wiśniewska, P Grudowski
CeDeWu, 2019
102019
Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano
E Malinowska, M Wiśniewska, P Grudowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 354, 235-247, 2014
92014
Lean Six Sigma in French and Polish small and medium-sized enterprises-The pilot research results
P Grudowski, M Wiśniewska, E Leseure
Key Engineering Materials 637, 1-6, 2015
82015
Metoda Kano w ocenie i analizie satysfakcji klienta
P Grudowski, J Dębowski
Pieniądze i Więź 1 (54), 82-87, 2012
7*2012
Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP
E Leseure, P Grudowski
Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, 2010
7*2010
Pomiary, analiza i doskonalenie jako kryteria auditu systemu zarządzania jakością
P Grudowski
Problemy Jakości, 35-38, 2006
72006
Stakeholders satisfaction index as an important factor of improving quality management systems of universities in poland
P Grudowski, J Szefler
A. Kavkler, K.(eds.), Managing in Recovering Markets, GCMRM, 247-257, 2015
62015
CHARACTERIZATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) OF POMERANIAN REGION IN SIX SIGMA METHODOLOGY APPLICATION.
P Grudowski, P Waszczur
LogForum 7 (4), 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20