Подписаться
Вікторія Рудь
Вікторія Рудь
Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концептуальні основи розвитку овочівництва та забезпечення продовольчої безпеки
ЛАТ С.І. Корнієнко, В.П. Рудь, О.О. Кіях
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Овочівництво і баштанництво», 7-17, 2012
22*2012
Особливості концентрації та спеціалізації в овочівництві
ВП Рудь
Економіка АПК, 94-97, 2001
192001
Значення овочевого ринку в продовольчій безпеці України
ВП Рудь
Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету, 239-244, 2009
162009
Особливості розвитку товарного овочівництва в умовах перехідної економіки
КІ Яковенко, ВП Рудь
Економіка АПК, 90-94, 2001
112001
Сучасні технології в овочівництві
РВПЗКІЯ Яковенко К.І., Горова Т.К.
Харків.: ІОБ УААН, 2001
82001
Рівень споживання та сегменти ринків овочів
МВІ Рудь В.П., Ручкін О.В., Рудь А.М., Стовбір О.П., Рудницька Т.О ...
Міжнародний науково-виробничий журнал "Економіка АПК" 11, 98-101, 2002
6*2002
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західному регіоні України
МВЗ ін.].
Рудь В.П., 944, 2010
5*2010
Інноваційна діяльність на овочевому ринку та її роль у забезпеченні продовольчої безпеки
ВП Рудь
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, С. 138-146., 2016
42016
Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні
СА Балюк, МВ Лісовий, МА Захарова, ОВ Анісімова, ОД Вітанов, ...
Вісник аграрної науки 7, 7-10, 2012
42012
Перспективы украинского овощеводства в контексте мировых тенденций
ВПР Г.И. Яровой, О.И. Онищенко
Сборник трудов Крымской опытной станции овощеводства: материалы научно …, 2008
4*2008
ОВОЧЕВИЙ РИНОК. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
РВ П.
Науковий вісник Херсонького державного університету 1 (5), 251-254, 2014
3*2014
Виробництво цибулі ріпчастої в Україні та його наукове забезпечення
ЄМІ В.П. Рудь, О.О. Кіях
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Овочівництво і баштанництво», 263-269, 2012
3*2012
Сучасний стан галузі овочівництва та перспективи розвитку
КОО Рудь В.П.
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 3 (серія "Економічні науки"), 146-155, 2011
3*2011
Інститутційне забезпечення розвитку органічного виробництва
ВП Рудь
Інтелект XXI, С. 124-135, 2016
22016
Перспективи українського овочівництва у період глобалізації
ООК Г.І. Яровий, В.П. Рудь
Матеріали п’ятої міжнародної науково – практичної конференції [«Ринкова …, 2007
2*2007
Перспективи українського овочівництва у період глобалізації
ООК Г.І. Яровий, В.П. Рудь
Збірник наукових праць Харківського національного технічного університету …, 2007
2*2007
Перспективи розвитку овочевого ринку
CІ Корнієнко, ВП Рудь
Вісник аграрної науки, 59-64, 2014
12014
Органічне овочівництво - стратегія розвитку
ВПР С.І. Корнієнко, О.Д. Вітанов, О.В. Муравйов, С.І. Кондратенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (с. Селекційне …, 2016
2016
Органічне овочівництво: досягнення інституту
ОВК С.І. Корнієнко С.І., О.Д. Вітанов, В.О. Муравйов, С.І. Кондратенко, В.П ...
Овочівнцитво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник 62, 7-19, 2016
2016
«Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні»
ВФК За ред. Я.М. Гадзала
Київ.: "Аграрна наука". - 596 с., 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20