Підписатись
Зінченко Ірина Олександрівна; Зинченко Ирина Александровна; Zinchenko Iryna
Зінченко Ірина Олександрівна; Зинченко Ирина Александровна; Zinchenko Iryna
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримiнальний кодекс України: наук.-практ. коментар
ЮВ Баулiн, ВI Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Київ: Ін Юре, 2003
664*2003
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін
ІО Зінченко
575*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
ІО Зінченко
Х.: Право 2, 1040, 2013
477*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар/за заг. ред. ВТ Маляренко, ВВ Сташиса, ВЯ Тація. Вид
ІО Зінченко
220*2008
Кримінальне право України
МІ Бажанов, ВВ Сташис, ВЯ Тацій
Підручник/К.: Юрінком Інтер, 2005
1162005
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
792008
Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (Аналіз законодавства і судової практики): монографія
ІО Зінченко
Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук НМ, 2007
662007
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
532010
Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент.: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна
ІО Зінченко
38*2013
Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
38*2004
Кримінальне право України
ПС Берзін
Загальна частина: підручник: у 3, 2007
352007
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Відп. ред. ЄЛ Стрельцов
ІО Зінченко
Х.: ТОВ «Одіссей, 2008
28*2008
Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Харків: Одісей, 2006
24*2006
Составные преступления: монография
ИА Зинченко
Х.: СПД ФО ФО Вапнярчук НМ, 2005
21*2005
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
202005
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х.: Одіссей, 1152, 2004
20*2004
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т.–Т. 2: Особлива частина/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.–5-те вид., допов
ІО Зінченко
Х.: Право, 2013
18*2013
Кримінальний кодекс України: наук.-практ. коментар. – Вид. 4-е, доповн. / [ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.]; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ІО Зінченко
Х.: ТОВ «Одіссей, 2008
14*2008
Составные преступления в советском уголовном праве (понятие, виды, некоторые проблемы квалификации и построения санкций)
ИА Зинченко
Дисс.... канд. юрид. наук, 1990
141990
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини у питаннях і відповідях: науково-практичний посібник
ІО Зінченко, ВБ Харченко
К.: Атіка, 33, 2013
132013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20