Follow
Михаил Борисович Вовченко / Михайло Борисович Вовченко / Michail Vovchenko
Михаил Борисович Вовченко / Михайло Борисович Вовченко / Michail Vovchenko
Запорізький державний медичний університет/ Zaporizhzhya State Medical University доцент кафедры
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Внутриутробная антигенная стимуляция как модель для изучения морфогенеза орга
СВЧ НА Волошин, Е.А. Григорьева, М.С. Щербаков, М.Б. Вовченко, А.А. Светлицкий
Морфологические ведомости, 57-59, 2006
562006
Лимфоциты как фактор морфогенеза органов
Актуальні питання морфогенезу, 76-77, 1996
22*1996
Висцеромегалия новорожденных: морфологические аспекты
НА Волошин, ЕА Григорьева, МБ Вовченко, МС Щербаков, ...
Харків: ХДМУ,-2004.-123 с, 2004
102004
Внутриутробное введение антигенов – модель для узучения роли лимфоцитов в процесах морфогенеза внутренних органов
Запорожский медицинский журнал 3, 25, 2005
9*2005
Влияние внутриутробного введения антигена на формирование лимфоидной ткани паренхиматозных органов крыс в раннем постнатальном периоде
СВ Чугин, МС Щербаков, МБ Вовченко
Український морфологічний альманах, 225-227, 2010
72010
Внутриутробное введение антигена как модель для изучения симптомокомплекса висцеромегалии
СВЧ Н.А. Волошин, Е.А. Григорьева, М.С. Щербаков, М.Б. Вовченко, А.А ...
Таврический медико-биологический вестник 9 (3, ч 4), 41-44, 2006
72006
Limfotsyt–faktor morfohenezu orhaniv [Lymphocyte is the factor of organs morphogenesis]
AOS MA Voloshyn, EA Hryhorieva, OH Kushch, MB Vovchenko, SV Chuhin
Morfolohichni doslidzhennia–vyklyky suchasnosti, 5-6, 2015
32015
Розвиток когнітивних здібностей студентів при вивченні анатомії людини
МА Волошин, МБ Вовченко, МС Щербаков, ОА Апт, НА Волошин, ...
Івано-Франківський національний медичний університет, 2013
32013
Изучение безвредности (тератогенного и эмбриотоксического действия) таблеток тиоцетам
НА Волошин, ИА Мазур, ЕА Григорьева, ЛИ Кучеренко, МБ Вовченко, ...
Український морфологічний альманах, 64-68, 2011
32011
Лімфоцит-фактор морфогенезу органів
МА Волошин, ОА Григор'єва, ОГ Кущ, МБ Вовченко, СВ Чугін, ...
СумДУ, 2015
22015
Особенности формирования костной и нервной системы у плодов после введения ноотропного препарата
ГВ Довгаль, ЕА Григорьева, МБ Вовченко, ОА Григор'єва, МБ Вовченко
Запорізький державний медичний університет, 2012
22012
Особливості викладання анатомії в аспекті кредитно-трансферної системи із залученням новітніх комп’ютерних технологій
ОА Григор'єва, АО Світлицький, МБ Вовченко, МС Щербаков, ОА Апт, ...
Тернопіль: ТДМУ, 2018
12018
Динаміка відносної площі структур печінки щурів до 3 місяця післянатального життя в нормі та після внутрішньоутробної дії глюкокортикоїдів
ПВ Богданов, МА Волошин, МБ Вовченко, ЛБ Захарцова
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 1-2 КУРСІВ У ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
МБ Вовченко
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 12, 59-62, 2014
12014
Традиційні іспити в умовах кредитно-модульної системи
та інші М.А. Волошин, О.В. Артюх, М.Г. Лебединець, О.А Григор’єва, М.С ...
Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір, 2009
1*2009
Небезпечні зони лицевого відділу голови: навч. посіб. для сам. роботи студентів спец.Медицина та Технології парфумерно-косметичних засобів, лікарів-інтернів галузі знань 22…
ОА Григор'єва, НВ Грінівецька, МБ Вовченко, АВ Чернявський
Запорізький державний медичний університет, 2023
2023
До 60-річчя Запорізької гілки Харківської анатомічної школи
МГ Лебединець, ОВ Артюх, МС Щербаков, МБ Вовченко, ...
2023
Причини інволютивних змін на рівні м’яких тканин лицьового відділу черепу
НВ Грінівецька, МБ Вовченко, КС Ковальчук
Problems of science and practice, tasks and ways to solve them 20 (1), 393, 2022
2022
Міждисциплінарні звʼязки у системі медичної освіти як база для формування професійних компетенцій майбутнього лікаря
ОА Григор'єва, МС Щербаков, ОА Апт, АО Світлицький, ЮЮ Абросімов, ...
2022
Research of professional value orientations formation of future doctors
MSS O.A. Murzina, L.V. Makyeyeva, O.M. Raznatovska, O.I. Pototska, N.V ...
Morfologia 15 (3), 207-212, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20