Ирина Олеговна Давыдова
Ирина Олеговна Давыдова
Национальный аэркосмический университет им. Н. Жуковского
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
ІО Давидова
Х.: ХДАК, 226, 2005
101*2005
Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик
ІО Давидова
Ефективна економіка, 2015
122015
Эффективная занятость с позиций реализации интеллектуального капитала общества
ИО Давыдова
Russian Journal of Education and Psychology, 2013
72013
Взаємозв'язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні
М Кім, І Давидова
Україна: аспекти праці, 19-26, 2014
62014
Зайнятість і реалізація інтелектуального капіталу в умовах інноваційних перетворень
І Давидова
52013
Транснаціональні корпорації. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ІО Давидова, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2018
42018
Економічні закони в умовах мережної економічної діяльності
ІО Давидова
Бізнес інформ, 203-207, 2015
42015
Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні
ІО Давидова
Вісник Харківської державної академії культури, 119-126, 2014
42014
Інституціональні основи зайнятості в перехідній економічній системі ,
МК І Давидова
Економіка України, 1998
41998
Improvement of Algorithms and Procedures of Decision Support in the Field of Personnel Management
OB Iryna Davydova
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN …, 2019
3*2019
Чинники успішного працевлаштування за фахом. Навчально-методичний посібник
ІО Давидова
Харків: ХДУХТ, 2015
32015
Роль освіти в формуванні якісних характеристик робочої сили
Давидова
Вісник Хмельницького національного університету, 2015
32015
Институциональные основы занятости в переходной экономической системе
КМ Давыдова И.
Экономика Украины, 1998
31998
Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту
ІО Давидова
Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації …, 2015
22015
Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові, роль системи зайнятості в цьому процесі
ІО Давидова
Бізнес інформ, 177-180, 2013
22013
Условия эффективной реализации и управления интеллектуальным капиталом на основе показателей сферы занятости
ИО Давыдова
Бизнес Информ, 2013
22013
ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В РЕГІОНІ
ІО ДАВИДОВА
Часопис економiчних реформ, 76-82, 2018
12018
Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності в сфері зайнятості
ІО Давидова
Проблеми економики (Харків), 319-323, 2014
12014
Теоретические основы формирования системы экономической безопасности региона и её роль в обеспечении национальной безопасности государства
ИО Давыдова, ВВ Лебедченко
Бизнес информ, 36-42, 2020
2020
ТЕОРЕТИЧНі ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМіЧНОї БЕЗПЕКИ РЕГіОНУ ТА її РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННі НАЦіОНАЛЬНОї БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ІО Давидова, ВВ Лебедченко
Бизнес Информ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20