Инна Коломиец
Инна Коломиец
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект
ІІ Коломієць
62003
Проблеми інтерпретації художнього тексту Тараса Шевченка (" Заповіт" під" мікроскопом" лінгвістичного аналізу)
ВВ Розгон, ІІ Коломієць
12014
Стилістика тексту: практичний вимір дослідження
ІІ Коломієць
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 79-84, 2014
12014
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОСМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ
І Коломієць
Філологічний часопис, 2017
2017
РОЗМОВНО-ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЛЮКО ДАШВАР: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ
ОВ Дуденко, ІІ Коломієць
Хмельницький: ФОП Бідюк ЄІ,, 2017
2017
Структурно-функціональні параметри предикативності ад’єктивних фразеологізмів сучасної української мови
І Коломієць, В Розгон
Філологічний часопис, 2016
2016
Лінгвостилістичний аспект дослідження тексту як невід’ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя-філолога
ІІ Коломієць
ФОП Жовтий ОО, 2015
2015
ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)
ІІ Коломієць
ВПЦ" Візаві", 2015
2015
Лінгвостилістика тексту: практичний аспект аналізу поезії В. Симоненка" Світ який-мереживо казкове!.."
ІІ Коломієць
2013
Структурно-семантичні та функціональні особливості дієслівних фразеологізмів
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013
2013
Семантико-стилістичні якості ад’єктивних фразеологічних одиниць (типологічний аспект)
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11