Инна Коломиец
Инна Коломиец
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект
ІІ Коломієць
92003
Проблеми інтерпретації художнього тексту Тараса Шевченка (" Заповіт" під" мікроскопом" лінгвістичного аналізу)
ВВ Розгон, ІІ Коломієць
12014
Стилістика тексту: практичний вимір дослідження
ІІ Коломієць
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 79-84, 2014
12014
Інтерпретація художнього тексту крізь призму лінгвосмислового аналізу: теоретичні засади та практичний вимір дослідження
І Коломієць
Філологічний часопис, 2017
2017
Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції
ОВ Дуденко, ІІ Коломієць
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 65-72, 2017
2017
Структурно-функціональні параметри предикативності ад’єктивних фразеологізмів сучасної української мови
І Коломієць, В Розгон
Філологічний часопис, 2016
2016
ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)
ІІ Коломієць
ВПЦ" Візаві", 2015
2015
Лінгвостилістичний аспект дослідження тексту як невід’ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя-філолога
І Коломієць
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2015
2015
Лінгвостилістика тексту: практичний аспект аналізу поезії В. Симоненка" Світ який-мереживо казкове!.."
ІІ Коломієць
2013
Структурно-семантичні та функціональні особливості дієслівних фразеологізмів
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013
2013
Семантико-стилістичні якості ад’єктивних фразеологічних одиниць (типологічний аспект)
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11