Инна Коломиец
Инна Коломиец
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект
ІІ Коломієць
122003
Стилістика тексту: практичний вимір дослідження
ІІ Коломієць
ХмЦІІ, 2014
22014
ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)
ІІ Коломієць
ВПЦ" Візаві", 2015
12015
Проблеми інтерпретації художнього тексту Тараса Шевченка (" Заповіт" під" мікроскопом" лінгвістичного аналізу)
ВВ Розгон, ІІ Коломієць
12014
Інтерпретація художнього тексту крізь призму лінгвосмислового аналізу: теоретичні засади та практичний вимір дослідження
І Коломієць
Філологічний часопис, 158-164, 2017
2017
Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції
ОВ Дуденко, ІІ Коломієць
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 65-72, 2017
2017
Структурно-функціональні параметри предикативності ад'єктивних фразеологізмів сучасної української мови
І Коломієць, В Розгон
Філологічний часопис, 59-68, 2016
2016
Лінгвостилістичний аспект дослідження тексту як невід’ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя-філолога
І Коломієць
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2015
2015
Лінгвостилістика тексту: практичний аспект аналізу поезії В. Симоненка" Світ який-мереживо казкове!.."
ІІ Коломієць
2013
Структурно-семантичні та функціональні особливості дієслівних фразеологізмів
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013
2013
Семантико-стилістичні якості ад’єктивних фразеологічних одиниць (типологічний аспект)
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11