Подписаться
Вікторія Вікторівна Сидоренко
Вікторія Вікторівна Сидоренко
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВОУМО НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексный подход к оценке когнитивной и эмоционально-личностной сфер у больных рассеянным склерозом
ТГ Алексеева, АН Бойко, ЮЛ Ражба, СН Ениколопов, ...
Журнал неврологии и психиатрии им. CC Корсакова 102 (S2), 20-25, 2002
602002
Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини 3 (14), 13-19, 2014
532014
Модель професійної компетентності вчителя української мови і літератури в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 72-77, 2011
512011
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
ВВ Сидоренко
К.: Інститут педагогічної освіти й освіти дорослих НАПН України, 2013
452013
Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати
ВВ Сидоренко
Методист 5, 4-21, 2018
412018
Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання
ВВ Сидоренко
Каштан, 2009
352009
Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком 7 …, 2016
342016
Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
ВВ Сидоренко
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
332017
Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як науково-теоретичний феномен: категоріальний статус, кореляційні зв’язки в системі педагогічних дефініцій
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 14-21, 2014
322014
Політехнічна освіта: сучасне бачення проблеми
В Сидоренко, О Калігаєва
Трудова підготовка в закладах освіти, 4-7, 2005
292005
Акмеологічні технології в освіті дорослих
ВВ Сидоренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
262016
Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: монографія/Вікторія Вікторівна Сидоренко
ВВ Сидоренко
Донецьк: Каштан, 2012
262012
Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз
ВВ Сидоренко
на ІІІ регіон. наук.-практ. конф. Професійна компетентність педагога в …, 2017
252017
Положення «Про педагогічний коучинг в системі післядипломної освіти»
ВВ Сидоренко
Витоки, 2014
202014
Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5-7 класів (дидактичний інструментарій)
ВВ Сидоренко
Українська мова і література в школі 8, 8-15, 2014
182014
Концепти Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати
В Сидоренко
Київ: Методист, 4-17, 2018
172018
Концептуальні засади Нової української школи: ціннісно-світоглядний аспект
ВВ Сидоренко
Рекомендовано до друку вченою радою ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту …, 2018
172018
Методична діяльність у суспільсті, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку
ВВ Сидоренко
Методист 2, 7-16, 2018
172018
Формальна і неформальна освіта як форми неперервного акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи/ВВ Сидоренко/зб. матеріалів Усеукраїнської науково-практичної …
ВВ Сидоренко
Режим доступу: http://sspu. sumy. ua, 2017
172017
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
172017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20