Вікторія Вікторівна Сидоренко
Вікторія Вікторівна Сидоренко
Університет менеджменту освіти, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання
ВВ Сидоренко
Каштан, 2009
332009
Модель професійної компетентності вчителя української мови і літератури в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 72-77, 2011
322011
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
ВВ Сидоренко
ІПООД АПН України, 2013
292013
Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: акме-синергетичний аспект
ВВ Сидоренко
Витоки, 2013
272013
Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: монографія/Вікторія Вікторівна Сидоренко
ВВ Сидоренко
Донецьк: Каштан, 2012
242012
Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
ВВ Сидоренко
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
182017
Професійно-особистісне зростання вчителя-словесника на засадах кредитно-модульної системи: Навчальний посібник: У 3 ч.–Ч. І
ВВ Сидоренко
Каштан, 2010
152010
Політехнічна освіта: сучасне бачення проблеми
В Сидоренко, О Калігаєва
Трудова підготовка в закладах освіти, 4-7, 2005
152005
Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини 3 (14), 13-19, 2014
142014
Акмеологічні технології в освіті дорослих
ВВ Сидоренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
122016
Положення «Про педагогічний коучинг в системі післядипломної освіти»
ВВ Сидоренко
Витоки, 2014
122014
Багаторівнева циклічна модель професійно-особистісного зростання вчителя-словесника за кредитно-модульною системою організації навчання
ВВ Сидоренко
Післядипломна освіта в Україні 1, 55-60, 2010
122010
Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз
ВВ Сидоренко
Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та …, 2017
112017
Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком 7 …, 2016
112016
Формальна і неформальна освіта як форми неперервного акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи/ВВ Сидоренко/зб. матеріалів Усеукраїнської науково-практичної …
ВВ Сидоренко
Режим доступу: http://sspu. sumy. ua, 2017
102017
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
102017
Акме-синергетичний підхід до підвищення кваліфікації вчителя української мови та літератури в системі неперервної педагогічної освіти
В Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 111-117, 2010
92010
Роль самостійної роботи студента в навчальному процесі вищого закладу освіти
В Сидоренко, В Буринський
Самостійна робота студентів у структурі сучасної освіти: матеріали …, 2004
92004
Інтегральна оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств
ВВ Сідоренко
Вісник Хмельницького нац. ун-ту 1 (5), 106-110, 2011
82011
Термінологічний словник «Основи педагогічної творчості і майстерності»
В Сидоренко
Відкритий урок, 28-46, 2005
82005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20