Подписаться
Вікторія Вікторівна Сидоренко
Вікторія Вікторівна Сидоренко
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВОУМО НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексный подход к оценке когнитивной и эмоционально-личностной сфер у больных рассеянным склерозом
ТГ Алексеева, АН Бойко, ЮЛ Ражба, СН Ениколопов, ...
Журнал неврологии и психиатрии им. CC Корсакова 102 (S2), 20-25, 2002
592002
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
512021
Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини 3 (14), 13-19, 2014
472014
Модель професійної компетентності вчителя української мови і літератури в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 72-77, 2011
472011
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
ВВ Сидоренко
К., 2013.–42 с, 2013
442013
Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати
ВВ Сидоренко
Методист 5, 4-21, 2018
382018
Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання
ВВ Сидоренко
Каштан, 2009
332009
Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як науково-теоретичний феномен: категоріальний статус, кореляційні зв’язки в системі педагогічних дефініцій
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 14-21, 2014
322014
Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
ВВ Сидоренко
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
302017
Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком 7 …, 2016
292016
Політехнічна освіта: сучасне бачення проблеми
В Сидоренко, О Калігаєва
Трудова підготовка в закладах освіти, 4-7, 2005
282005
Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: монографія/Вікторія Вікторівна Сидоренко
ВВ Сидоренко
Донецьк: Каштан, 2012
272012
Акмеологічні технології в освіті дорослих
ВВ Сидоренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
262016
Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз
ВВ Сидоренко
на ІІІ регіон. наук.-практ. конф. Професійна компетентність педагога в …, 2017
232017
Положення «Про педагогічний коучинг в системі післядипломної освіти»
ВВ Сидоренко
Витоки, 2014
182014
Концептуальні засади Нової української школи: ціннісно-світоглядний аспект
ВВ Сидоренко
Рекомендовано до друку вченою радою ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту …, 2018
172018
Методична діяльність у суспільсті, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку
ВВ Сидоренко
Методист 2, 7-16, 2018
172018
Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5-7 класів (дидактичний інструментарій)
ВВ Сидоренко
Українська мова і література в школі 8, 8-15, 2014
172014
Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах формальної і неформальної післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного …, 2018
162018
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
162017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20