Вікторія Вікторівна Сидоренко
Вікторія Вікторівна Сидоренко
Університет менеджменту освіти, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модель професійної компетентності вчителя української мови і літератури в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 72-77, 2011
402011
Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання
ВВ Сидоренко
Каштан, 2009
382009
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
ВВ Сидоренко
К.: Інститут педагогічної освіти й освіти дорослих НАПН України, 2013
352013
Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як науково-теоретичний феномен: категоріальний статус, кореляційні зв’язки в системі педагогічних дефініцій
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 14-21, 2014
282014
Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: монографія/Вікторія Вікторівна Сидоренко
ВВ Сидоренко
Донецьк: Каштан, 2012
242012
Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
ВВ Сидоренко
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
232017
Політехнічна освіта: сучасне бачення проблеми
В Сидоренко, О Калігаєва
Трудова підготовка в закладах освіти, 4-7, 2005
212005
Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Наукова скарбниця освіти Донеччини 3 (14), 13-19, 2014
192014
Професійно-особистісне зростання вчителя-словесника на засадах кредитно-модульної системи: Навчальний посібник: У 3 ч.–Ч. І
ВВ Сидоренко
Каштан, 2010
182010
Акмеологічні технології в освіті дорослих
ВВ Сидоренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
162016
Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
ВВ Сидоренко
Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком 7 …, 2016
142016
Багаторівнева циклічна модель професійно-особистісного зростання вчителя-словесника за кредитно-модульною системою організації навчання
ВВ Сидоренко
Післядипломна освіта в Україні 1, 55-60, 2010
142010
Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз
ВВ Сидоренко
Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та …, 2017
132017
Положення «Про педагогічний коучинг в системі післядипломної освіти»
ВВ Сидоренко
Витоки, 2014
122014
Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати
ВВ Сидоренко
Методист 5, 4-21, 2018
112018
Методична діяльність у суспільсті, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку
ВВ Сидоренко
Методист 2, 7-16, 2018
112018
Формальна і неформальна освіта як форми неперервного акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи/ВВ Сидоренко/зб. матеріалів Усеукраїнської науково-практичної …
ВВ Сидоренко
Режим доступу: http://sspu. sumy. ua, 2017
112017
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
112017
Нова українська школа: концептуальні орієнтири/матеріали методологічного семінару з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18 жовтня 2017 року, м
ВВ Сидоренко
Київ, Україна м. Киів, Україна. Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/708457, 0
11
Об’єкти адміністративних проступків у сфері економічної діяльності
ВВ Сидоренко
Форум права, 828-833, 2011
102011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20