Григорій Грибан
Григорій Грибан
Житомирський державний університет ім.І.Франка, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2009
1542009
Аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів
ТБ Кутек, ГП Грибан
Спортивний вісник Придніпров’я, 130-132, 2004
852004
Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи–гостра вимога сьогодення
ГП ГРИБАН
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2018
322018
Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2012
272012
Проблеми екології у фізичному вихованні
ГП Грибан
Рута, 2008
252008
Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України
ГП Грибан
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 1 (118), 88-92, 2014
222014
Вплив фізичних вправ на розумову та інтелектуальну діяльність студентів
ГП Грибан
Житомир: Рута, 2008
212008
Основи розвитку фізичних якостей студентів
ФГ Опанасюк, ГП Грибан
Державний агроекологічний університет, 2006
202006
Аналіз стану здоров'я абітурієнтів та студентів, які проживають в негативних умовах навколишнього середовища
ГП Грибан
Теорія і практика фізичного виховання, 145-149, 2004
202004
Оцінка стану здоров'я студентів в навчальному процесі з фізичного виховання
Г Грибан
182011
Пути повышения эффективности физического воспитания в вузах
ГП Грибан, ІФ Чернобаб, ММ Чубаров
Физическая культура и спорт в повышении социальной активности студентов, 9-20, 1990
181990
Аналіз рухової активності студентів спеціального навчального відділення
ГП Грибан
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2012
172012
Зміцнення здоров’я і фізичної підготовленості студентів в умовах малих доз радіаційного забруднення
ГП Грибан, ВП Краснов, СІ Присяжнюк, СИ Присяжнюк, ФГ Опанасюк
Аграрна освіта, 2005
152005
Життєдiяльнiсть та рухова активнiсть студентiв
ГП Грибан
132009
Методична система фізичного виховання студентів: навч. посібник
ГП Грибан
Житомир: Вид-во «Рута, 2014
122014
Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів
ГП Грибан
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
122012
Аналіз причин і наслідків низького стану здоров’я студентської молоді
ГП Грибан
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
122011
Модульно-рейтингова система у фізичному вихованні:[монографія]
ГП Грибан
Житомир: Рута, 2008
122008
Вплив навколишнього середовища на методи і засоби фізичного виховання учнівської та студентської молоді
ГП Грибан, ФГ Опанасюк
Державна агроекологічна академія України, 1998
111998
Шляхи поліпшення стану фізичної підготовленості студентської молоді
ГП Грибан
Проблеми фізичного виховання студентів, 25-26, 2003
102003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20