Підписатись
L Dybkova / Дибкова Людмила
L Dybkova / Дибкова Людмила
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти, 2006
1892006
Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ЛМ Дибкова
К.: Видав. центр «Академія, 464, 2011
138*2011
Інформатика і комп’ютерна техніка: навчальний посібник
Л Дибкова
К.: "Академвидав", 2012
106*2012
Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень
МБ Євтух, ЕВ Лузік, ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
932010
Iндивiдуальний пiдхiд у формуваннi професiйної компетентностi майбутнiх економiстiв: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 04-К.: АПН України, Iнститут вищої освiти, 2006.-227 с.
ЛМ Дибкова
252006
Developing Future English Teachers' Overall Communicative Language Ability: Open Educational Resources Usage.
O Malykhin, N Aristova, L Dybkova
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Românească pentru …, 2019
142019
Навчальна успішність у контексті компетентнісного підходу
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання; Університет …, 2010
142010
Indyvidualnyi pidkhid u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv
LM Dybkova
Candidate’s thesis, 2006
102006
Management of formation of communicative competence of the future economists: case study of Ukraine. TEM Journal, 8 (4), 1127-1136
A Kucher, Y Mendrukh, O Khodakevich, L Dybkova
92019
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
92002
Management of Formation of Communicative Competence of the Future Economists: Case Study of Ukraine
LD Anatolii Kucher, Iuliia Mendrukh, Olha Khodakevych
TEM Journal, 1127-1136, 2019
82019
Інформаційно-комунікаційні технології у контексті оцінювання результатів навчання студентів ВНЗ України
ЛМ Дибкова
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-35, 2016
72016
Активизация оценочной деятельности студентов вуза в процессе обучения
ЛН Дыбкова, ЛМ Дибкова
Ассоциация образовательных и научных учреждений" Сибирский открытый …, 2014
72014
Інтерактивні інформаційні технології у навчальному процесі сучасного вишу
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
72013
Iнновацiйнi методи оцiнювання навчальних досягнень: монографiя
МБ Евтух, ЕВ Лузiк, ЛМ Дибкова
62010
Засоби реалізації швидкого зворотного зв’язку в інформаційному освітньому середовищі
LN Dybkova
Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 130-144, 2020
52020
Iндивiдуальний пiдхiд у формуваннi професiйної компетентностi майбутнiх економiстiв: Монографiя
МБ Евтух, ЛМ Дибкова
Х.: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2007
52007
Cамооцінка як фактор формування компетентності особистості
ЛМ Дибкова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць.—Вип 30 …, 2006
52006
Моніторинг навчальної діяльності як складова сучасної педагогічної технології
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
52003
Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist vykladacha zakladu vyshchoi osvity v umovakh tsyfrovizatsii osvitnoho protsesu [Information and Communication Competence of a Teacher …
LM Dybkova
Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical …, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20