Оксана Степанівна Полянська
Оксана Степанівна Полянська
Професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу/За ред. В. В. Клапчука, ОС Полянської
ОС Полянська, ТМ Амеліна
Чернівці: Прут, 2006
162006
Нові підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Буковинський медичний вісник, 159-161, 2014
92014
Процеси ліпопероксидації у хворих на серцеву недостатність
ОІ Гулага, ВК Тащук, ОС Полянська
Буковинський медичний вісник 14 (2), 54, 2010
82010
Маркери перебігу ішемії миокарда
ОС Полянська
Бук. мед. вісник 8 (3-4), 350, 2004
72004
Ефективність фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця
ОС Полянська
Буковинський медичний вісник 11 (2), 124-129, 2007
62007
Активність процесів ліпопероксидації при нестабільній стенокардії та інфаркті міокарда
ОС Полянська
Бук. мед. вісник 6 (2), 77-79, 2002
62002
Оксидантно-антиоксидантний гомеостаз у хворих на ішемічну хворобу серця з хронічним обструктивним захворюванням легень
ОС Полянська
Бук. мед. вісник 12 (3), 9-12, 2008
42008
Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення–можливості і перспективи
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, OS Polianska, IA Tashchuk, MV Al–Salama
Буковинський медичний вісник 19 (3 (75)), 2015
32015
Створення програмного забезпечення для кількісної оцінки змін сегмента ST при електрокардіографії
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ОВ Костенко, КМ Злонікова
Клінічна та експериментальна патологія 14 (1), 2015
32015
Особливості перебігу ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним бронхітом
ОС Полянська, ТМ Амеліна
Бук. мед. вісник 10 (3), 141-144, 2006
32006
Кардіопротекція у хворих зі стабільною стенокардією: аналіз цифрової обробки електрокардіограми
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ТМ Амеліна, МВ Тащук
Український кардіологічний журнал, 39-44, 2018
22018
Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда
ВК Тащук, ПР Іванчук, МВ Тащук, ОС Полянська, ТМ Амеліна, ...
Буковинський медичний вісник, 94-99, 2017
22017
Тривале спостереження за хворими на гострий інфаркт міокарда при використанні антагоністів альдостерону
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Буковинський медичний вісник, 132-136, 2013
22013
Електрокардіограма спортсменів різної кваліфікації
ОС Полянська, КІ Себенюк
Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у …, 2011
22011
Влияние альдостерона на маркеры коллагенообразования у больных с инфарктом миокарда при почечной дисфункции
KV Tashchuk, OS Polianska, OI Gulaga
Запорожский медицинский журнал, 2018
12018
Вплив альдостерону на маркери колагеноутворення у хворих на інфаркт міокарда при нирковій дисфункції
ВК Тащук, ОС Полянська, ОІ Гулага
Запорожский медицинский журнал, 467-470, 2018
12018
Обґрунтування застосування ін’єкційних протитуберкульозних препаратів при туберкульозі легень із синдромом мальабсорбції
ЛД Тодоріко, ОВ Підвербецька
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 111-111, 2015
12015
Проблемы лекарственно-устойчивого туберкулеза в Республике Молдова
ДО Саин, ИН Хайдарлы, ЛП Рывняк, ТП Тудос, ЕН Кула, ГТ Кривенко, ...
Медицинский Альянс, 2015
12015
Побудова програмного забезпечення для кількісної оцінки електрокардіограми: можливості і дослідження зубця Т
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, OS Polianska, IT Rusnak
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (4), 10-16, 2015
12015
Медико-біологічні аспекти фізичного навантаження в спорті
ОС Полянська, ТМ Амеліна, ОІ Гулага
Український морфологічний альманах, 39-40, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20