Татьяна Бурлай
Татьяна Бурлай
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: монографія/Інститут економіки та прогнозування НАН України/ІВ Крючкова (ред.)
ОМ Бородіна, ТВ Бурлай, НІ Горшкова, НЮ Гончар, ВІ Дубровський
К.: Основа 488, 2007
382007
Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів
Т Бурлай
Економіка України, 2009
112009
Макроекономіка-2: навч. посіб
ІФ Радіонова, Т Бурлай, Є Алімпієв
Київ-Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010
102010
Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні
Т Бурлай
Банківська справа, 22-33, 2003
82003
Інтеграція України до Світової організації торгівлі: оцінка перспектив через призму досвіду країн з перехідною економікою
ТВ Бурлай
Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи …, 2002
82002
Політика соціальної якості в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ТВ Бурлай
Економіка і прогнозування, 81-95, 2015
72015
Актуальні проблеми зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС: уроки для України
ТВ Бурлай
Економіка і прогнозування, 71-85, 2012
72012
Критерії оцінки перспектив конвергенції перехідних економік
ТВ Бурлай
Економіка і прогнозування, 45-64, 2005
72005
Macrostructure policy and market transformation: The experience of Poland and Ukraine
J Klich, IV Kri︠u︡chkova
Vyd-vo" Zapovit", 2004
62004
Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія
Бурлай
Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2019
52019
Неформальна та атипова зайнятість як нова нормальність у світі та Україні
ВІ Костриця, ТВ Бурлай
Економіка і прогнозування, 7-34, 2019
52019
Шокові ефекти економічної конвергенції в розвитку новоінтегрованих країн ЄС
ТВ Бурлай
Економіка і прогнозування, 23-35, 2009
52009
Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання
IV Kri︠u︡chkova
Експрес, 2007
52007
Особливості методичних підходів до прогнозування змін макроекономічної кон’юнктури
ТВ Бурлай
Економіка прогнозування, 126-148, 2002
52002
Дисбаланси і дивергенція у сфері зайнятості: підходи ЄС та України до їх подолання
Костриця, Бурлай
Український соціум, 83-109, 2020
42020
Европейская интеграция как мультисистемный институт развития: преимущества и границы эффективности
ТВ Бурлай
Экономическая теория 9 (3), 85-97, 2012
42012
шокові впливи та шлях до стабільного розвитку [монографія]/ОГ Білоцерківець, ТВ Бурлай, НЮ Гонтар та ін./за ред. д. е. н., проф. ІВ Крючкової
Е України
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2010
42010
Короткотермінові моделі прогнозування основних макроекономічних індикаторів
ТВ Бурлай
08.1'і3. 02 „Н” Бурлай ТВ-К. І 1000.-225 с. Б. Богомазова БМ Методи …, 1999
41999
Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні
ВІ Костриця, ТВ Бурлай
Ринок праці та зайнятість населення, 39-46, 2016
32016
Короткотермінові моделі прогнозного розрахунку реального ВВП
ТВ Бурлай
Економіка України, 35-39, 1999
31999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20