Олександр Литвиненко
Олександр Литвиненко
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Національна медична академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современные тенденции в диагностике и лечении острого деструктивного панкреатита
АА Шалимов, МЕ Ничитайло, АН Литвиненко
Клінічна хірургія, 12-20, 2006
502006
Уроки лапароскопической холецистэктомии
МЕ Ничитайло, ВВ Дяченко, АН Литвиненко
Клінічна хірургія, 6-9, 2001
342001
Simultaneous operations during laparoscopic cholecystectomy
ME Nichitaĭlo, VV Skums, AN Diachenko, AN Litvinenko, PV Ogorodnik, ...
Klinichna Khirurhiia, 5-7, 2004
312004
Лапароскопическая холецистэктомия: 5-летний опыт
МЕ Ничитайло, АН Литвиненко, ВВ Дяченко
Анналы хирургической гепатологии 3 (3), 16-19, 1998
231998
Экспериментальное обоснование применения метода электросварки биологических тканей в хирургической гепатологии
ЮА Фурманов, МЕ Ничитайло, АН Литвиненко
Клінічна хірургія, 57-59, 2004
222004
Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту
ОМ Литвиненко, ІВ Гомоляко, АC Калюжка
Клінічна хірургія, 28-31, 2013
132013
Лапароскопическое лечение кавернозных гемангиом печени
МЕ Ничитайло, АН Литвиненко, ОН Гулько
Анналы хир. гепатологии 7 (1), 259-260, 2002
122002
Лапароскопическая эксплорация общего желчного протока при холедохолитиазе
МЕ Ничитайло, ПВ Огородник, АН Литвиненко, АВ Скумс, ...
Анналы хирургической гепатологии 9, 1, 2004
112004
Досвід застосування високочастотного електрозварювання в ендокринній хірургії
МЮ Ничитайло, ОМ Литвиненко, ОМ Гулько, АМ Кваченюк, ІС Супрун, ...
Клінічна хірургія, 5-8, 2013
10*2013
Застосування методу електрозварювання біологічних тканин при лапароскопічних операціях
МЮ Ничитайло, ОМ Литвиненко, ОМ Гулько
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 41, 2005
82005
Методы лечения холедохолитиаза
МЕ Ничитайло, АН Литвиненко, ВВ Дяченко
Международный Медицинский Журнал, 110-113, 1999
81999
Современные подходы к лечению холелитиаза
МЕ Ничитайло, АЕ Литвиненко, ВВ Дяченко
Пробл. клін. хірургії. Зб. наук. робіт, присвячений, 120-128, 1993
81993
та ін. Лапароскопічна холецистектомія в умовах гострого холециститу
МЮ Ничитайло, АВ Скумс, ОМ Литвиненко
Шпитальна хірургія, 16-18, 2004
72004
18-летний опыт лапароскопической холецистэктомии
МЕ Ничитайло, АН Литвиненко, ПВ Огородник, ВВ Дяченко, АВ Скумс, ...
Сучасні медичні технології, 281-285, 2011
6*2011
Кистозная трансформация желчевыводящих протоков: Хирургическое лечение и отдаленные результаты
МЕ Ничитайло, ИП Галочка, АВ Скумс, АН Литвиненко, ПВ Огородник
Анналы хирургической гепатологии 5 (2), 43-47, 2000
52000
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
ПВ Огородник, АН Литвиненко, ВВ Беляев, АГ Дейниченко
ДО УВАГИ АВТОРІВ, 12, 2011
42011
Діагностика і хірургічне лікування синдрому Міріцці
МЮ Ничитайло, ОП Кондратюк, ОМ Литвиненко, АВ Скумс, ...
Клін хірург 10, 33-35, 2000
42000
Лапароскопическая хирургия в лечении заболеваний желчных путей
МЕ Ничитайло, ВВ Дьяченко, ПВ Огородник, АН Литвиненко
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії 3 (3), 40, 1999
41999
Миниивазивная хирургия осложненных форм холедохолитиаза
МЕ Ничитайло, ПВ Огородник, АГ Дейниченко, ВИ Коломийцев, ...
Харківська хірургічна школа, 12-17, 2013
32013
Лапароскопическая резекция надпочечника
МЕ Ничитайло, ВВ Черный, ОН Гулько, АН Кваченюк, ИС Супрун, ...
Український журнал хірургії, 48-51, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20