Ольга Дьолог, Olha Doloh, Olga Dolog, О.С.Дьолог orcid.org/0000-0002-9305-2453
Ольга Дьолог, Olha Doloh, Olga Dolog, О.С.Дьолог orcid.org/0000-0002-9305-2453
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С.Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові як наслідок українсько - російського білінгвізму: (На матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ …
ОС Черемська, ОГ Муромцева, СЯ Єрмоленко, ОС Дьолог
Харків: ХДПУ ім. Г С. Сковороди, 2002
15*2002
Новітні англіцизми–збагачення чи засмічення української мови
ОС Дьолог
Режим доступу: http://movoznavstvo. com. ua, 2007
142007
Питання культури української мови у виданнях української діаспори США і Канади
О Кривошеєва
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. 4, С …, 1995
101995
Питання культури української мови у періодичних виданнях української діаспори США і Канади [Текст] : дис. канд. філол. наук: 10.02.01
ОС Кривошеєва
Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, 1996
71996
Питання культури української мови у періодичних виданнях української діаспори США і Канади. – Автореф. дис. … канд. філол. Наук
ОС Кривошеєва
71996
Процес адаптації новітніх англійських запозичень у сучасному українському мовленні (на прикладі засобів масової інформації та реклами)
О Дьолог
Ucrainica VI. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury …, 2014
62014
Процес адаптації новітніх англійських запозичень у сучасному українському мовленні
ОС Дьолог
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
62011
Процес адаптації новітніх англійських запозичень у сучасному українському мовленні
ОС Дьолог
Уч. зап. Таврическ. нац. ун-та им. В.И. Вернадского 24 (4), 118-121, 2011
62011
Українознавчі культурні та освітні центри у діаспорі США і Канади [Текст]
ОС Дьолог
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства 3, 502-505, 2004
62004
Українська діаспора: Історія формування та сучасність
О Дьолог
Українознавчий альманах, 30-33, 2013
42013
Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові [Текст]
ОС Дьолог
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства 10, 255-260, 2006
42006
Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові і [Електронний ресурс]
О Дьолог
http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=251., 0
4*
Інтернет-сленг у сучасному українському медіа-просторі
О Дьолог
Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ …, 2016
22016
Англомовні запозичення в сучасній українській економічній термінології
ОС Дьолог
12019
Сучасне українське термінотворення: Традиції та новаторство
ОС Дьолог
12018
Особливості використання слів англійського походження в сучасній українській економічній термінології
О Дьолог
Академично издателство" Проф. Марин Дринов", 2016
12016
Питання лексичного запозичення та специфіка запозичення термінів (на прикладі української економічної термінології)
О Дьолог
Мова. Наука. Культура: Збірник наукових праць за матеріалами …, 2015
1*2015
Особливості викладання української мови як іноземної онлайн
ОС Дьолог
2021
ТЕНДЕНЦИИ НОВЕЙШЕГО ЗАИМСТВОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
ОС Дьолог
Актуальные научные исследования в современном мире, 44-50, 2020
2020
Роль аудіювання на заняттях з української мови як іноземної
ОС Дьолог
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20