Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Психологія: навчальний посібник
ОВ Винославська
К.: ІНКОС 4, 5, 2005
992005
Transition ethics: A comparison of Ukrainian and United States business professionals
O Vynoslavska, JA McKinney, CW Moore, JG Longenecker
Journal of Business Ethics 61 (3), 283-299, 2005
442005
Людські стосунки: Навч. посіб
ОВ Винославська, МП Малигіна
К.: КВЩ, 2001
382001
Технології роботи організаційних психологів
ЛМ Карамушка, ТВ Зайчикова, ОВ Винославська
К.: Фірма «ІНКОС, 2005
362005
Розвиток практичної компоненти комунікативної компетентності студентів технічного університету
ОВ Винославська, НГ Андрійченко
Практична психологія та соціальна робота, 65-69, 2004
242004
Психологічні особливості студентської групи
ОВ Винославська
Практична психологія та соціальна робота, 65-70, 2005
202005
Психологія: навч. посіб. для студ. вузів/Ред. ОВ Винославська
ОВ Винославська
К.: ІНКОС, 2005
142005
Технологія формування професійної етики менеджерів/Технології роботи організаційних психологів: Навч посібник для студентів ВНЗ та слухачів ін-тів післядипломної освіти/За наук …
ОВ Винославська
К.: Фірма “ІНКОС, 170-191, 2005
142005
Проектування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи
О Винославська, Г Ложків
Вісник Львівського університету.–Серія педагогіки.–2009.–Вип 25, 48-56, 2009
122009
Етична мотивація американських та українських професіоналів бізнесу
ОВ Винославська
Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть.–К.: ВД «КМ …, 2001
112001
Психологічні особливості мотивації управлінської діяльності керівників традиційних і нових типів навчальних закладів
ОВ Винославська, ЛМ Карамушка
Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність.—К.: Ін-т психології 1 …, 1993
111993
Самоменеджмент у структурі психологічної культури викладача технічного університету
ОВ Винославська
Вісник НТУУ. КПІ: Філософія. Психологія. Педагогіка, 5, 2002
82002
Нормовідповідність і самоідентифікація в структурі ідентичності педагога
О Винославська, В Зливков
Соціальна психологія, 18, 2006
72006
Психологічні проблеми реалізації науково-педагогічними працівниками етичних норм професійної діяльності
ОВ Винославська
Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія. Психологія. Педагогіка, 9, 2003
72003
Нові інформаційні технології в структурі діяльності викладача технічного університету
ОВ Винославська
Теоретичні і практичні проблеми психології та педагогіки//Зб. наук. пр …, 2002
72002
Етичні засади розвитку особистості менеджера зовнішньоекономічної діяльності/ОВ Винослав ська/Збірник наукових праць викладачів і аспірантів факультету менеджменту та …
ОВ Винославська
Київ: Видавництво “Політехніка, 363, 2002
72002
Система тренінгових занять для формування етичної складової професійної культури менеджера
ОВ Винославська
Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка, 15, 2005
62005
Основні запити управлінського персоналу комерційних організацій щодо психологічної допомоги з проблем управління
ОВ Винославська
Актуальні проблеми психології 1, 182-186, 2002
62002
Психологiя: навчальний посiбник
ОВ Винославська
52005
Особливості управління системою вищої освіти в США
ОВ Винославська
Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Зб. наук. пр …, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20