Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія:[навч. посіб.]
ОВ Винославська
ОВ Вино, 2005
1662005
Технології роботи організаційних психологів
ЛМ Карамушка, ТВ Зайчикова, ОВ Винославська
К.: Фірма «ІНКОС, 2005
572005
Людські стосунки: Навч. посіб
ОВ Винославська, МП Малигіна
К.: КВЩ, 2001
542001
Transition ethics: A comparison of Ukrainian and United States business professionals
O Vynoslavska, JA McKinney, CW Moore, JG Longenecker
Journal of Business Ethics 61 (3), 283-299, 2005
512005
Розвиток практичної компоненти комунікативної компетентності студентів технічного університету
ОВ Винославська, НГ Андрійченко
Практична психологія та соціальна робота, 65-69, 2004
372004
Психологічні особливості студентської групи
ОВ Винославська
Практична психологія та соціальна робота, 65-70, 2005
362005
Технологія формування професійної етики менеджерів/Технології роботи організаційних психологів: Навч посібник для студентів ВНЗ та слухачів ін-тів післядипломної освіти/За наук …
ОВ Винославська
К.: Фірма “ІНКОС, 170-191, 2005
172005
Етична мотивація американських та українських професіоналів бізнесу
ОВ Винославська
Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть.–К.: ВД «КМ …, 2001
172001
Психологічні засади організаційного розвитку
ЛМ Карамушка, ОІ Бондарчук, ОВ Винославська, ВМ Івкін, ...
Імекс-ЛТД, 2013
152013
Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб
ЛМ Карамушка
К.: МАУП, 14-23, 2002
152002
Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури
ЛМ Карамушка, ОВ Креденцер, КВ Терещенко, ОІ Бондарчук, ...
Педагогічна думка, 2015
142015
Психологічні особливості мотивації управлінської діяльності керівників традиційних і нових типів навчальних закладів
ОВ Винославська, ЛМ Карамушка
Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність.—К.: Ін-т психології 1 …, 1993
131993
Проектування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи
О Винославська, Г Ложкін
Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. Вип 25, 48-56, 2009
112009
Самоменеджмент у структурі психологічної культури викладача технічного університету
ОВ Винославська
Вісник НТУУ. КПІ: Філософія. Психологія. Педагогіка, 5, 2002
112002
Психологія: навч. посіб. для студ. вузів/Ред. ОВ Винославська
ОВ Винославська
К.: ІНКОС, 2005
102005
Тренінгова програма підготовки майбутніх менеджерів до етичної поведінки в умовах змін
ОВ Винославська
Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства: тези доп. на VII …, 2007
92007
Нові інформаційні технології в структурі діяльності викладача технічного університету
ОВ Винославська
Теоретичні і практичні проблеми психології та педагогіки//Зб. наук. пр …, 2002
92002
Система тренінгових занять для формування етичної складової професійної культури менеджера
ОВ Винославська
Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка, 15, 2005
82005
Психологічні проблеми реалізації науково-педагогічними працівниками етичних норм професійної діяльності
ОВ Винославська
Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія. Психологія. Педагогіка, 9, 2003
82003
Дослідження впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості
ОВ Винославська
Політехніка, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20