Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія:[навч. посіб.]
ОВ Винославська
ОВ Вино, 2005
1642005
Технології роботи організаційних психологів
ЛМ Карамушка, ТВ Зайчикова, ОВ Винославська
К.: Фірма «ІНКОС, 2005
542005
Людські стосунки: Навч. посіб
ОВ Винославська, МП Малигіна
К.: КВЩ, 2001
532001
Transition ethics: A comparison of Ukrainian and United States business professionals
O Vynoslavska, JA McKinney, CW Moore, JG Longenecker
Journal of Business Ethics 61 (3), 283-299, 2005
512005
Розвиток практичної компоненти комунікативної компетентності студентів технічного університету
ОВ Винославська, НГ Андрійченко
Практична психологія та соціальна робота, 65-69, 2004
372004
Психологічні особливості студентської групи
ОВ Винославська
Практична психологія та соціальна робота, 65-70, 2005
362005
Технологія формування професійної етики менеджерів/Технології роботи організаційних психологів: Навч посібник для студентів ВНЗ та слухачів ін-тів післядипломної освіти/За наук …
ОВ Винославська
К.: Фірма “ІНКОС, 170-191, 2005
172005
Етична мотивація американських та українських професіоналів бізнесу
ОВ Винославська
Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть.–К.: ВД «КМ …, 2001
172001
Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб
ЛМ Карамушка
К.: МАУП, 14-23, 2002
152002
Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури
ЛМ Карамушка, ОВ Креденцер, КВ Терещенко, ОІ Бондарчук, ...
Педагогічна думка, 2015
142015
Психологічні засади організаційного розвитку
ЛМ Карамушка, ОІ Бондарчук, ОВ Винославська, ВМ Івкін, ...
Імекс-ЛТД, 2013
142013
Психологічні особливості мотивації управлінської діяльності керівників традиційних і нових типів навчальних закладів
ОВ Винославська, ЛМ Карамушка
Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність.—К.: Ін-т психології 1 …, 1993
131993
Проектування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи
О Винославська, Г Ложкін
Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. Вип 25, 48-56, 2009
112009
Самоменеджмент у структурі психологічної культури викладача технічного університету
ОВ Винославська
Вісник НТУУ. КПІ: Філософія. Психологія. Педагогіка, 5, 2002
112002
Психологія: навч. посіб. для студ. вузів/Ред. ОВ Винославська
ОВ Винославська
К.: ІНКОС, 2005
102005
Тренінгова програма підготовки майбутніх менеджерів до етичної поведінки в умовах змін
ОВ Винославська
Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства: тези доп. на VII …, 2007
92007
Нові інформаційні технології в структурі діяльності викладача технічного університету
ОВ Винославська
Теоретичні і практичні проблеми психології та педагогіки//Зб. наук. пр …, 2002
92002
Система тренінгових занять для формування етичної складової професійної культури менеджера
ОВ Винославська
Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка, 15, 2005
82005
Психологічні проблеми реалізації науково-педагогічними працівниками етичних норм професійної діяльності
ОВ Винославська
Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія. Психологія. Педагогіка, 9, 2003
82003
Нормовідповідність і самоідентифікація в структурі ідентичності педагога
О Винославська, В Зливков
Соціальна психологія, 18, 2006
72006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20