Підписатись
Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Олена Василівна Винославська / Olena Vynoslavska
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія: навчальний посібник/ОВ Винослвська
ОВ Винославська
К.: ІНКОС, 2005
1882005
Технології роботи організаційних психологів
ЛМ Карамушка, ТВ Зайчикова, ОВ Винославська
К.: Фірма «ІНКОС 366, 2005
912005
Людські стосунки: Навч. посіб
ОВ Винославська, МП Малигіна
К.: КВЩ, 2001
622001
Transition ethics: A comparison of Ukrainian and United States business professionals
O Vynoslavska, JA McKinney, CW Moore, JG Longenecker
Journal of Business Ethics 61, 283-299, 2005
572005
Психологічні особливості студентської групи
ОВ Винославська
Практична психологія та соціальна робота 7, 65-87, 2005
462005
Психологія
ОВ Винославська, ОА Бреусенко-Кузнєцов, ВЛ Зливков, АШ Апішева, ...
К.: ІНКОС, 121, 2005
392005
Розвиток практичної компоненти комунікативної компетентності студентів технічного університету
ОВ Винославська, НГ Андрійченко
Практична психологія та соціальна робота, 65-69, 2004
322004
Психологія: Навч. посіб. для студ. вузів/Ред. ОВ Винославська
ОВ Винославська
К.: ІНКОС, 2005
262005
Психологічні засади організаційного розвитку
ЛМ Карамушка, ОІ Бондарчук, ОВ Винославська, ВМ Івкін, ...
Імекс-ЛТД, 2013
232013
Етична мотивація американських та українських професіоналів бізнесу
ОВ Винославська
Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть.–К.: ВД «КМ …, 2001
212001
Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб
ЛМ Карамушка
К.: МАУП, 14-23, 2002
202002
Технологія формування професійної етики менеджерів/Технології роботи організаційних психологів: Навч посібник для студентів ВНЗ та слухачів ін-тів післядипломної освіти/За наук …
ОВ Винославська
К.: Фірма “ІНКОС, 170-191, 2005
192005
Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури
ЛМ Карамушка, ОВ Креденцер, КВ Терещенко, ОІ Бондарчук, ...
Педагогічна думка, 2015
182015
Проектування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи
О Винославська, Г Ложкін
Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. Вип 25, 48-56, 2009
162009
Психологічні особливості мотивації управлінської діяльності керівників традиційних і нових типів навчальних закладів
ОВ Винославська, ЛМ Карамушка
Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність.—К.: Ін-т психології 1 …, 1993
161993
Самоменеджмент у структурі психологічної культури викладача технічного університету
ОВ Винославська
Вісник НТУУ. КПІ: Філософія. Психологія. Педагогіка, 5, 2002
132002
Дослідження впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості
ОВ Винославська
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2014
122014
Нормовідповідність і самоідентифікація в структурі ідентичності педагога
О Винославська, В Зливков
Соціальна психологія, 18, 2006
112006
Нові інформаційні технології в структурі діяльності викладача технічного університету
ОВ Винославська
Теоретичні і практичні проблеми психології та педагогіки//Зб. наук. пр …, 2002
112002
Тренінгова програма підготовки майбутніх менеджерів до етичної поведінки в умовах змін
ОВ Винославська
Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства: тези доп. на VII …, 2007
102007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20