Малий Іван Йосипович
НазваниеПроцитированоГод
Держава і ринок: філософія взаємодії: монографія
ІЙ Малий
К.: КНЕУ 358, 2005
832005
Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія
ІЙ Малий
К.: КНЕУ, 2000
422000
Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора
ІЙ Малий
Економічна теорія, 11-20, 2008
312008
Політична економія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
КТ КРИВЕНКО, ОО БЄЛЯЄВ, ВС САВЧУК, АЕ ФУКС, ІЙ МАЛИЙ, ...
КНЕУ, 2003
28*2003
Економіка державного сектора
ІЙ Малий
навч. посіб./ІЙ Малий, МК Галабурда.–К.: КНЕУ, 2007
152007
Економічна наука: проблеми усвідомлення методології
І Малий, М Галабурда
Економіка України, 538, 2006
142006
Інституціональні зміни системи розподілу економічних факторів у транзитивній економіці
ІЙ Малий
Економічна теорія, 56-68, 2004
142004
До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин
І Малий
Економіка України, 49-54, 2000
132000
Розвиток економіки і держави: від політичної економії до науки управління
ІЙ Малий
Економічна теорія, 7-14, 2011
122011
Інститут довіри та конкурентоспроможність національної економіки
ІЙ Малий
Теоретичні та прикладні питання економіки, 11, 2009
102009
Інституційна особливість України як чинник деформації ринкових принципів
ІЙ Малий
Інституційна архітектоніка та механізм економічного розвитку: матеріали …, 2005
102005
Сучасна економічна криза як ознака прояву інституційної кризи
ИЙ Малый, ІЙ Малий
92009
Еволюція довіри в тріаді відносин: держава-фірми-домашні господарства
ІЙ Малий
ІЙ Малий, 73-80, 2010
82010
Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки
ІЙ Малий
ІЙ Малий//Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць …, 2010
82010
Україна: макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки
ІЙ Малий, ТО Королюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 156-163, 2012
72012
Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України
ІЙ Малий
К.: НДФІ, 1999
71999
Відносини розподілу в трансформаційних економічних системах
ІЙ Малий
дис... д-ра екон. наук 8 (01), 2001
62001
Податки як інструмент державного регулювання економічних процесів
ІЙ Малий
Вісник ТАНГ, 23-27, 2000
62000
Трансформація інституту держави та революція політичної економії
ІЙ Малий
Європейський вектор економічного розвитку, 13, 2012
52012
Трансформаційна економіка: навч.-метод, посіб. для самост. вивчення дисципліни
ЮК Зайцев, ВС Савчук, ОМ Мельник, ІЙ Малий, АЕ Фукс
Вадима Гетьмана"–К.: КНЕУ, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20