Подписаться
Малий Іван Йосипович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Держава і ринок: філософія взаємодії: монографія
ІЙ Малий, МІ Диба, МК Галабурда
К.: КНЕУ 358, 2005
1052005
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
872009
Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія
ІЙ Малий
К.: КНЕУ, 178-200, 2000
492000
Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора
ІЙ Малий
Економічна теорія 3, 11-20, 2008
442008
Політична економія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
КТ КРИВЕНКО, ОО БЄЛЯЄВ, ВС САВЧУК, АЕ ФУКС, ІЙ МАЛИЙ, ...
КНЕУ, 2003
37*2003
Економіка державного сектора
ІЙ Малий
навч. посіб./ІЙ Малий, МК Галабурда.–К.: КНЕУ, 2007
242007
Економічна наука: проблеми усвідомлення методології
І Малий, М Галабурда
Економіка України, 538, 2006
212006
До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин
І Малий
Економіка України, 49-54, 2000
202000
Розвиток економіки і держави: від політичної економії до науки управління
ІЙ Малий
Економічна теорія, 7-14, 2011
182011
Інституціональні зміни системи розподілу економічних факторів у транзитивній економіці
ІЙ Малий
Економічна теорія, 56-68, 2004
172004
Інститут довіри та конкурентоспроможність національної економіки
ІЙ Малий, ИИ Малый
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2009
152009
Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення
ІЙ Малий, ИИ Малый, ЛМ Ємельяненко, ЛМ Емельяненко, ...
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2018
142018
Макрорегулювання фінансового сектору : монографія
ІЙ Малий, ТО Королюк
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015
14*2015
Генеза публічного управління і адміністрування в Україні
ІЙ Малий, ИИ Малый
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017
122017
Сучасна економічна криза як ознака прояву інституційної кризи
ІЙ Малий
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
122009
Еволюція довіри в тріаді відносин: держава-фірми-домашні господарства
ІЙ Малий
Економічна теорія.–2010 3, 73-80, 2010
112010
Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою
І Малий, О Тищенко
Журнал європейської економіки 11 (2), 145-160, 2017
102017
Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки
ІЙ Малий
ІЙ Малий//Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць …, 2010
102010
Інституційна особливість України як чинник деформації ринкових принципів
ІЙ Малий
Інституційна архітектоніка та механізм економічного розвитку (Матеріали …, 2005
92005
Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки
ТЛ Желюк
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20