Малий Іван Йосипович
НазваПосиланняРік
Держава і ринок: філософія взаємодії: монографія
ІЙ Малий
К.: КНЕУ 358, 2005
862005
Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія
ІЙ Малий
К.: КНЕУ, 2000
422000
Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора
ІЙ Малий
Економічна теорія, 11-20, 2008
352008
Політична економія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
КТ КРИВЕНКО, ОО БЄЛЯЄВ, ВС САВЧУК, АЕ ФУКС, ІЙ МАЛИЙ, ...
КНЕУ, 2003
28*2003
Економічна наука: проблеми усвідомлення методології
І Малий, М Галабурда
Економіка України, 538, 2006
172006
Інституціональні зміни системи розподілу економічних факторів у транзитивній економіці
ІЙ Малий
Економічна теорія, 56-68, 2004
172004
Економіка державного сектора
ІЙ Малий
навч. посіб./ІЙ Малий, МК Галабурда.–К.: КНЕУ, 2007
162007
До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин
І Малий
Економіка України, 49-54, 2000
152000
Розвиток економіки і держави: від політичної економії до науки управління
ІЙ Малий
Економічна теорія, 7-14, 2011
122011
Інститут довіри та конкурентоспроможність національної економіки
ІЙ Малий, ИИ Малый
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2009
112009
Сучасна економічна криза як ознака прояву інституційної кризи
ИЙ Малый, ІЙ Малий
102009
Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України
ІЙ Малий
К.: НДФІ, 1999
91999
Макрорегулювання фінансового сектору : монографія
ІЙ Малий, ТО Королюк
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015
82015
Еволюція довіри в тріаді відносин: держава-фірми-домашні господарства
ІЙ Малий
ІЙ Малий, 73-80, 2010
82010
Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки
ІЙ Малий
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2010
82010
Інституційна особливість України як чинник деформації ринкових принципів
ІЙ Малий
Інституційна архітектоніка та механізм економічного розвитку: матеріали …, 2005
82005
Відносини розподілу в трансформаційних економічних системах
ІЙ Малий
дис... д-ра екон. наук 8 (01), 2001
72001
Україна: макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки
ІЙ Малий, ТО Королюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 156-163, 2012
62012
Трансформаційна економіка: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни/Державний вищий навчальний заклад" Київський національний економічний університет ім
ЮК Зайцев, ВС Савчук, ОМ Мельник, ІЙ Малий, АЕ Фукс
Вадима Гетьмана"–К.: КНЕУ, 2008
62008
Податки як інструмент державного регулювання економічних процесів
ІЙ Малий
Вісник ТАНГ, 23-27, 2000
62000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20