Follow
Svitlana Nakhod
Svitlana Nakhod
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Значущість “soft skills” для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій
СА Наход
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
632018
До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури.
НП Волкова, СА Наход, ГІ Крижановська
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
142019
Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій
СА Наход
Дніпропетровськ, 2015
112015
Прогнозування у професійній діяльності майбутнього психолога
СА Наход
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
112013
Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій
СА Наход
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
92014
Прогностичні вміння в структурі професійних вмінь майбутнього психолога
С Наход
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
82013
Освітній коворкінг як нова форма організації e-learning студентів закладів вищої освіти
СА Наход
Моделяваннѐ компетентнісної професійної освіти в контексті ювро-інтеграції …, 2021
72021
Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання
С Наход
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2014
72014
Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців
СА Наход
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
72014
Педагогічний дизайн як засіб підвищення мотивації студентів у процесі E-learning
СА Наход
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія, 20, 2020
52020
Щодо питання визначення сутності та критерія сформованості рефлексивного компоненту прогностичних умінь практичних психологів
СА Наход
ББК 74.584 я43 І 66, 136, 2015
42015
Щодо зв’язку між закономірностями та принципами, які використано при обґрунтуванні технології формування прогностичних умінь практичних психологів
СА Наход
Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної …, 2014
32014
Предиктори прокрастинації у професійній діяльності фахівців соціономічних професій
СА Наход
²ÑÍÈÊ, 64, 2021
22021
Аналіз ефективності функціонування аспірантури та докторантури в Україні
ОЛ Тоцька
ДонНТУ, 2020
22020
Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання
СА Наход
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
22014
Психологічні фактори формування комп'ютерної залежності у дітей
СА Наход
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 138-143, 2013
22013
SWOT-аналіз інклюзивного освітнього середовища як орієнтир підготовки студентів соціально-педагогічного профілю
СА НАХОД
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2020
12020
Визначення рівня сформованості операційного компонента прогностичних умінь майбутніх практичних психологів: констатувальний етап експерименту
СА Наход
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 365-373, 2015
12015
Діагностика рівня сформованості прогностичних умінь у майбутніх практичних психологів
СА Наход
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
12014
Щодо питання визначення основних протиріч у професійній підготовці психологів у вищих навчальних закладах
СА Наход
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20