Підписатись
Svitlana Nakhod
Svitlana Nakhod
Невідома організація
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Значущість “soft skills” для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій
СА Наход
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
632018
Znachushchist “Soft skills” dlia profesiinoho stanovlennia maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [The importance of “Soft skills” for the professional formation of …
SA Nakhod
URL: enpuir. npu. edu. ua [in Ukraine], 2018
302018
До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури.
НП Волкова, СА Наход, ГІ Крижановська
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
142019
Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій
СА Наход
Дніпропетровськ, 2015
112015
Прогнозування у професійній діяльності майбутнього психолога
СА Наход
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
112013
Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій
СА Наход
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
92014
Педагогічний дизайн як засіб підвищення мотивації студентів у процесі E-learning
СА Наход
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія 2 …, 2020
82020
Прогностичні вміння в структурі професійних вмінь майбутнього психолога
С Наход
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
82013
Освітній коворкінг як нова форма організації e-learning студентів закладів вищої освіти
СА Наход
Моделяваннѐ компетентнісної професійної освіти в контексті ювро-інтеграції …, 2021
72021
Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання
С Наход
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2014
72014
Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців
СА Наход
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
72014
The basic questions of motivation of employees working in a remote mode
S Nakhod, Y Voytsekhovska, N Otroshchenko, T Gavrilko, M Zheludenko, ...
Journal of Critical Reviews 7 (11), 1657-1660, 2020
52020
Щодо питання визначення сутності та критерія сформованості рефлексивного компоненту прогностичних умінь практичних психологів
СА Наход
ББК 74.584 я43 І 66, 136, 2015
42015
Щодо зв’язку між закономірностями та принципами, які використано при обґрунтуванні технології формування прогностичних умінь практичних психологів
СА Наход
Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної …, 2014
32014
Предиктори прокрастинації у професійній діяльності фахівців соціономічних професій
СА Наход
²ÑÍÈÊ, 64, 2021
22021
Аналіз ефективності функціонування аспірантури та докторантури в Україні
ОЛ Тоцька
ДонНТУ, 2020
22020
Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання
СА Наход
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
22014
Щодо питання визначення основних протиріч у професійній підготовці психологів у вищих навчальних закладах
СА Наход
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2013
22013
Психологічні фактори формування комп'ютерної залежності у дітей
СА Наход
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 138-143, 2013
22013
Using grading to motivate staff in agricultural enterprises
S Yekimov, N Otroshchenko, Y Voytsekhovska, S Nakhod, T Gavrilko
E3S Web of Conferences 254, 10006, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20