Подписаться
Каграманян Артур Олександрович
Каграманян Артур Олександрович
Український державний університет залізничного транспорту; УкрДУЗТ; УкрДАЗТ; ХарДАЗТ; ХІІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы экологии и природопользования
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
Учебное пособие/Дикань ВЛ, Дейнека АГ, Позднякова ЛА, Михайлов ИД …, 2002
79*2002
Социально-экономические аспекты высокоскоростного железнодорожного транспорта: учебник
СВ Панченко, ВЛ Дикань, АА Каграманян, ТГ Сухорукова
Харьков:«Диса плюс, 2016
92016
Товарознавство та комерційна діяльність: підручник
ВЛ Дикань, АО Каграманян, НЄ Каличева, ОВ Маковоз, ТГ Сухорукова
Харків: УкрДУЗТ, 2018
82018
Аналіз витрат тепла секції тепловоза та його вплив на визначення кількості теплоти при самопрогріві дизеля
АО Каграманян
Энергосбережение, энергетика, энергоаудит, 30, 2007
82007
Підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів при роботі на холостому ході
АО Каграманян, АВ Онищенко
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, с. 112-118, 2008
52008
Кольчато-цепная таутомерия 4-циан-5-алкилпиразолидонов-3
АА Аветисян, АА Каграманян, ША Маркарян, ГС Меликян
Հայկական քիմիական ամսագիր. Армянский химический журнал 41 (6), 385, 1988
51988
Використання акумуляторів теплоти, як альтернативного джерела енергії при прогріві тепловозів
АО Каграманян, АВ Онищенко
Залізничний транспорт України, с.49-51, 2011
42011
Дослідження впливу основних факторів експлуатації дизелів тепловозів на викиди забруднюючих речовин
АО Каграманян, ПВ Рукавішников
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 160-170, 2010
42010
Экспериментальные исследования двигателя с искровым зажиганием и непосредственным впрыскиванием топлива при работе на бензо-этанольной смеси
СА Ерощенков, ВА Корогодский, АА Каграманян, АН Врублевский, ...
Двигатели внутреннего сгорания, 8-9, 2012
32012
Проблеми організації використання біодизеля на підприємствах залізничного транспорту України
СА Єрощенков, АО Каграманян, ІВ Пелепейченко
Залізничний транспорт України, с.6-9, 2009
32009
Исследования в области ненасыщенных лактонов. Реакции аминометилирования и цианэтилирования в ряду γ-и δ-лактонов
АА Аветисян, АА Каграманян, ГС Меликян
Հայկական քիմիական ամսագիր. Армянский химический журнал 42 (10), 633-636, 1989
31989
Теорія та конструкція рухомого складу високошвидкісного транспорту
СВ Панченко, ОБ Бабанін, АО Каграманян, ЮМ Дацун
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
22018
Ресурсозберігаючі технології очистки систем дизеля та тепловоза
ЕД Тартаковський, АО Каграманян, ДО Аулін, ОВ Басов
Херсонська державна морська академія, 2017
22017
Математична модель руху контейнерних поїздів напрямку Україна–Китай на принципах глобальної логістики
СВ Панченко, ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АО Каграманян, ВІ Шевченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
22016
Системи регулювання подачі палива для сучасних газодизелів
АО Каграманян, ВВ Захарченко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 71, 2008
22008
Критерій експлуатаційної ефективності тепловозних дизелів
АО Каграманян
Залізничний транспорт України, с.26-28, 2005
22005
Розрахунок турбокомпресора системи газотурбінного наддуву двигуна внутрішнього згоряння
ЄЄ Счастний, АО Каграманян, ОВ Панчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2019
12019
Товарознавство та комерційна діяльність
ВЛ Дикань, АО Каграманян, НЄ Каличева, ТГ Сухорукова, ОВ Маковоз
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
12018
Розрахунковий комплекс оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій очищення систем дизеля та тепловоза
ДО Аулін, АО Каграманян, АП Фалендиш, ОВ Рудковський
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 9-15, 2017
12017
Удосконалення технології і умов перевезення багажу та поштових відправлень залізницею
СВ Панченко, ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АО Каграманян, ВІ Шевченко, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20