Олександр Жулай
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблема довговічності дизелів засобів транспорту
ДМ Барановський, ОЮ Жулай
Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту ім. М. Остроградського.–2009 …, 2009
142009
Функції зміни та область розподілу граничних значень діагностичних параметрів технічного стану силових агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки
ОЮ Жулай
Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту 12 (1), 92-97, 2007
72007
Обгрунтування вибору методів діагностичного моніторингу дизелів у системі ТО і Р засобів транспорту
ВВ Аулін, ОЮ Жулай
Вісник національного транспортного університету.–В двох частинах, частина 2 …, 2007
62007
Проблема довговiчностi дизелiв засобiв транспорту
ДМ Барановський, ОЮ Жулай
Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету iменi Михайла …, 2009
52009
Технічний стан матеріалу гільз циліндрів ЗТ
ОЮ Жулай
Східноєвропейський журнал передових технологій, 39, 2009
52009
Раціональний підхід до організації стратегії технічного обслуговування і ремонту дизелів
ОЮ Жулай
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 2009
42009
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДИЗЕЛІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА МЕТОДОМ КРАПЕЛЬНОЇ ПРОБИ МОТОРНОЇ ОЛИВИ
ДМ Барановський, ОЮ Жулай
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2009
32009
Підвищення довговічності відремонтованих дизельних двигунів СМД-60/62 з використанням трибологічних методів обкатки: Збірник наукових праць Луганського національного аграрного …
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ВБ Батєхін, ОЮ Жулай
Серія: Технічні науки: Видавництво ЛНАУ, 87, 2006
32006
Аналіз проблем впровадження систем діагностичного моніторингу дизелів
ОЮ Жулай
Наукові нотатки, 199-202, 2010
12010
Порівняльний аналіз технічного стану дизелів засобів транспорту в АПК при планово-попереджувальній та адаптивній стратегії ТОР
ВВ Аулін, ОЮ Жулай, ОМ Лівіцький, ДМ Барановський
Наук. вісник ЛНАУ Серія: Технічні науки.-Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 5-8, 2009
12009
Дослідження характеру, напрямків та закономірностей зміни геометричних розмірів та співвісності корінних опор блоккартерів двигунів
СІ Маркович, ВО Дубовик, ОЮ Жулай, СИ Маркович, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2020
2020
Підвищення працездатності деталей машин шляхом управління внутрішніми напруженнями
ВО Дубовик, ОЮ Жулай, ОВ Опря, АЮ Жулай, АВ Опря
ЦНТУ, 2018
2018
Склад для обробки пар тертя
ВО Дубовик, ОЮ Жулай, ЮА Невдаха, ВВ Пукалов, ММ Труш, ОВ Опря
Український інститут інтелектуальної власності, 2018
2018
Токсичність та методи її нейтралізації на автомобільному транспорті
ОЮ Жулай, ММ Труш, ВО Дубовик
ЦНТУ, 2018
2018
Зварювальні джерела живлення
ОЮ Жулай, ММ Труш, ВО Дубовик
ЦНТУ, 2018
2018
Плоскорізальна лапа
ВО Дубовик, СО Магопець, ЮА Невдаха, ВВ Пукалов, ОЮ Жулай, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2017
2017
Випробовування деталей та машин
ОЮ Жулай
КНТУ, 2017
2017
Тюнінг автомобілів
ЄК Солових, ЛМ Катеринич, ОЮ Жулай
ЦНТУ, 2017
2017
ДО ПИТАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА РОСЛИННИХ РЕШТОК
ЄК Солових, ОЮ Жулай, ММ Труш, СЄ Катеринич
МАТЕРІАЛИ, 279, 2017
2017
Зварювання плавленням
ЄК Солових, МВ Красота, СІ Маркович, ІВ Шепеленко, ОЮ Жулай, ...
КНТУ, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20