Підписатись
Олександр Жулай
Олександр Жулай
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема довговічності дизелів засобів транспорту
ДМ Барановський, ОЮ Жулай
Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту ім. М. Остроградського.–2009 …, 2009
132009
Інформаційне забезпечення зміни технічного стану дизелів засобів транспорту
ВВ Аулін, ОЮ Жулай
Вісник Інженерної академії України–К.: ІАУ, 166-172, 2011
92011
Транспортні засоби в агропромисловому комплексі та система діагностичного моніторингу їх технічного стану
ВВ Аулін, ОЮ Жулай, ОМ Лівіцький
Конструювання, виробництво та експлуатація с/г машин. Загальнодержавний …, 2007
72007
Функції зміни та область розподілу граничних значень діагностичних параметрів технічного стану силових агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки
ОЮ Жулай
Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту 12 (1), 92-97, 2007
72007
Зміна форми різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин в процесі зношування
ВВ Аулін, ВМ Бобрицький, ОЮ Жулай
Праці Таврійської держ. аграрнотехн. академії.–Мелітополь: ТДАТА, 5-11, 2006
72006
Обгрунтування вибору методів діагностичного моніторингу дизелів у системі ТО і Р засобів транспорту
ВВ Аулін, ОЮ Жулай
Вісник національного транспортного університету.–В двох частинах, частина 2 …, 2007
62007
Проблема довговiчностi дизелiв засобiв транспорту
ДМ Барановський, ОЮ Жулай
Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету iменi Михайла …, 2009
52009
Рівні отримання інформації про технічний стан двигунів в системі діагностичного моніторингу
ВВ Аулін, ОЮ Жулай, АФ Крисенко, СВ Лисенко
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету …, 2006
52006
Дослідження характеру, напрямків та закономірностей зміни геометричних розмірів та співвісності корінних опор блоккартерів двигунів
СІ Маркович, ВО Дубовик, ОЮ Жулай, СИ Маркович, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2020
42020
Раціональний підхід до організації стратегії технічного обслуговування і ремонту дизелів
ОЮ Жулай
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 94-98, 2009
42009
Технічний стан матеріалу гільз циліндрів ЗТ
ОЮ Жулай
Східноєвропейський журнал передових технологій, 39, 2009
42009
Порівняльний аналіз технічного стану дизелів засобів транспорту в АПК при планово-попереджувальній та адаптивній стратегії ТОР
ВВ Аулін, ОЮ Жулай, ОМ Лівіцький, ДМ Барановський
Наук. вісник ЛНАУ Серія: Технічні науки.-Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 5-8, 2009
42009
Підвищення довговічності відремонтованих дизельних двигунів СМД-60/62 з використанням трибологічних методів обкатки: Збірник наукових праць Луганського національного аграрного …
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ВБ Батєхін, ОЮ Жулай
Серія: Технічні науки: Видавництво ЛНАУ, 87, 2006
42006
Оцінка ступеню достовірності інформації про технічний стан дизелів за рівневою системою
ВВ Аулін, ОЮ Жулай, ОД Мартиненко
ХНТУСГ, 2013
22013
ТЕХНіЧНИЙ СТАН МАТЕРіАЛУ ГіЛЬЗ ЦИЛіНДРіВ ДИЗЕЛіВ ЗАСОБіВ ТРАНСПОРТУ
ОЮ Жулай, ДМ Барановський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (8 (39)), 31-34, 2009
22009
Аналіз сучасних методів діагностування ДВЗ транспортних засобів
О Жулай
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 50, 2020
12020
Аналіз проблем впровадження систем діагностичного моніторингу дизелів
ОЮ Жулай
Наукові нотатки, 199-202, 2010
12010
Електронна система керування автомобільним двигуном внутрішнього згоряння
ВВ Аулін, ДЄ Панарін, ОЮ Жулай, ДВ Голуб, ВМ Бобрицький, ...
12009
Припрацювальна мастильна композиція
ВВ Аулін, ОВ Кузик, СВ Лисенко, ОЮ Жулай, ВМ Бобрицький, ...
12009
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДИЗЕЛІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА МЕТОДОМ КРАПЕЛЬНОЇ ПРОБИ МОТОРНОЇ ОЛИВИ
ДМ Барановський, ОЮ Жулай
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20