Береговенко Юлія Михайлівна
Береговенко Юлія Михайлівна
ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Morphological changes in kidney glomeruli of rats with chronic toxic hepatitis and its correction with lisinopril, L-arginine-L-glutamate and their combination
NA Rykalo, YM Berehovenko, OV Androshchuk
Journal of Education, Health and Sport 9 (5), 632-639, 2019
2019
Структурні зміни епітеліального та клубочкового компонентів нирок щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом
НА Рикало, ЮМ Береговенко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2017
2017
Вплив лізиноприлу на вміст сироваткового TGF-β1 при хронічному токсичному гепатиті у щурів
БЮ М.
Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції студентів та …, 2017
2017
Структурні зміни тканини печінки щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом
БЮМ Рикало Н.А.
Експериментальна та клінічна медицина: Матеріали VII національного конгресу …, 2016
2016
Структурні зміни клубочкового та епітеліального компонентів нирок при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом
ЮМБ Н.А. Рикало
Матеріали ХІІI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 4, 2016
2016
Research of cell cycle phases and nuclear dnk ploidy in immature liver cella of rats with chronic toxic hepatitis and lisinopril correction
BYM Rikalo N.A.
Jornal of Education, Heals and Sport 6 (1), 219-228, 2016
2016
Плоїдність ядерної днк клітин печінки статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті та патогенетичній корекції лізиноприлом
БЮМ Рикало Н.А.
Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії: матеріали VIII …, 2015
2015
Молекулярні механізми проліферації клітин печінки щурів при хронічному токсичному гепатиті та патогенетичній корекції лізиноприлом
БЮМ Рикало Н.А.
Український біофармацевтичний журнал : матеріали науково-практичної …, 2015
2015
Визначення проліферативного потенціалу гепатоцитів при хронічному токсичному гепатиті та патогенетичній корекції лізиноприлом
ЮМБ Н.А. Рикало
Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм …, 2015
2015
Перспективи патогенетичного лікування хронічних хвороб печінки
ЮМБ Н. А. Рикало
Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 37, 2015
2015
Спосіб моделювання патогенетичного лікування апоптозу гепатоцитів при хронічних хворобах печінки
ЮМБ Н. А. Рикало
GB Patent 94,073, 2015
2015
Вплив інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту (і-АПФ) при фіброзі печінки
БЮМ Рикало Н.А.
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 37, 2014
2014
Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у патології печінки
БЮМ Рикало Н.А.
Вісник Вінницького національного медичного університету 18 (№2), 632-635, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13