Леся Коцюк
Леся Коцюк
доцент кафедри англійської філології, Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лінгвістичний аналіз поняття фрейму
ОВ Тишко, ЛМ Коцюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
132009
Лінгвістичні та лексикографічні прийоми створення термінологічних автоматичних словників
ЛМ Коцюк
Наукові записки Серія «Філологічна». Вип 6, 275-279, 2006
52006
Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови (The Classical Approach to Error Analysis in Foreign Language Acquisition)
ЛМ Коцюк, ОО Пелипенко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
42016
Використання корпусів текстів у процесі укладання словників (Corpus Use in the Process of Dictionary Compiling)
ЛМ Коцюк
Лексикографічний бюлетень. Зб. Наук. Праць., 15-19, 2006
32006
До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв'язків між ними
ЛМ Коцюк
Наукові записки. Серія “Філологічна”., 237-244, 2011
22011
Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних (Paradigm of corpus typological characteristics by the type of text data)
Л Коцюк, Ю Коцюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
12018
Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови (Parametrizational characteristics of the biathlon text corpus of the English language)
ЛМ Коцюк, ОО Очеретович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
12016
Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи …
НВ Ломінська, ЛМ Коцюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2017
2017
ТИП ТЕКСТОВИХ ДАНИХ
ЛМ Коцюк, ЮА Коцюк
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво …, 2016
2016
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька академія»(протокол № 8 від 26 березня 2015 року) Збірник затверджено постановою президії ВАК України …
АМ Архангельська, ПВ Білоус, ГМ Вокальчук, ІД Пасічник, ЯО Поліщук, ...
2016
Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття корпусна лінгвістика (на матеріалі web-корпусу)
ЛМ Коцюк
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики
ЛМ Коцюк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
2014
Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація
ЛМ Коцюк
Мова і культура, 60-65, 2012
2012
Наукові записки. Серія" Філологічна".
МІ Гнатюк, ВВ Грещук, СЯ Єрмоленко, АЄ Левицький, ЯО Поліщук, ...
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2011
2011
до ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРМ1Н1В
ЛМ Коцюк
2011
Лексикографічний огляд подяки через дієслово" thank"
ЛМ Коцюк, ОВ Тишко
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2010
2010
Ресурси корпусної лінгвістики при навчанні мови
ЛМ Коцюк
2010
Наукові записки. Історія релігій в Україні і світі.
СІ Жилюк, ПМ Кралюк, ВК Баран, НГ Стоколос, ПМ Кулаковський, ...
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2009
2009
Свгтлана Ермоленко
ЛУ Зелтська, Б Кир'янчук, Е Коляда, Л Коцюк, Г Крайчинська, ...
Naukovi zapysky: Serii͡a filolohichna 1, 4, 2000
2000
Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії
Л Коцюк, Л Прокіп
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20