VL Povkh ВЛ Повх
VL Povkh ВЛ Повх
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
мексидола на фоне аллоксанового сахарного диабета, а также их влияние на течение метаболических процессов в сетчатке монгольских песчанок в острый постперфузионный период/ИЛ …
Ц эффекты блокаторов NMDA-рецепторов
Врач-аспирант 74 (1.2), 295-303, 2016
72016
Нейроретинопротекторні властивості модуляторів активності NMDA-рецепторів при ішемічному ураженні ока (експериментальне дослідження)
ВЛ Повх
Вісник морфології 22 (1), 53-57, 2016
72016
Patent for Utility Model No 109789 UA
IL Chereshniuk, KM Komnatska, VL Povkh, OA Khodakivskyi
Kyiv, Ukraine: Ukrainian Intellectual Property Institute [in Ukrainian], 2016
22016
USAGE OF NEUROMARKER (S100 PROTEIN) AND FLOW CYTOMETRY FOR COMPARATIVE ASSESSMENT OF NMDA-RECEPTOR ANTAGONISTS'EFFECT ON NEUROPROLIFERATIVE PROCESSES IN RETINA AND OPTIC NERVE …
IL Chereshnyuk, VL Povkh, G Zagorii, OA Khodakovskyi, OA Ostra
World of medicine and biology, 159-164, 2016
12016
Використання нейромаркерів (білок s 100) та методу протокової цитометрії для порівняльної оцінки впливу блокаторів nmda-рецепторів на нейропроліферативні процеси в сітківці та …
ІЛ Черешнюк, ВЛ Повх, ГВ Загорій, ОА Ходаківський, ОА Остра
Мир медицины и биологии 56 (2), 159-164, 2016
12016
Цереброваскулярные эффекты блокаторов nmda-рецепторов и мексидола на фоне аллоксанового сахарного диабета, а также их влияние на течение метаболических процессов в сетчатке …
ИЛ Черешнюк, ВЛ Повх, ГВ Загорий, АА Ходаковский
Врач-аспирант 74 (1.2), 295-303, 2016
12016
Association of neuroretina destruction markers with retinal level of hydrogen sulfide in traumatic injury of the visual analyzer
VL Povh, NV Zaichko, AV Melnyk, OA Khodakivskiy
Medical and Clinical Chemistry, 5-11, 2018
2018
Influence of NMDA receptor modulators on biochemical changes in retina in case of ischemia and trauma of visual analyzer
VL Povkh
Ternopil National Medical University, 2018
2018
Роль модуляторів NMDA-рецепторів в механізмах нейроретинопротекції за ішемічного та травматичного ураження зорового аналізатора (експериментальне дослідження)
ВЛ Повх
2018
Вплив модуляторів NMDA-рецепторів на біохімічні змінив сітківці при ішемічному та травматичному ураженні зорового аналізатора
VL Povkh
Medical and Clinical Chemistry, 136-141, 2018
2018
COMPARATIVE EVALUATION OF VALUES OF ANTIAPOPTOTIC EFFECTS OF SOME MODULATORS OF THE ACTIVITY OF NMDA-RECEPTORS: MEMANTINE, AMANTADINE OR MAGNESIUM SULFATE IN THE MODEL IN …
VL Povkh, MA Khodakovskyi, AA Khodakovskyi
Тернопільський державний медичний університет, 2017
2017
EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE INFLUENCE OF SEPARATE ADMINISTRATION OF MEMANTINE, AMANTADINE AND SOLUTIONS OF MAGNESIUM SULFATE ON THE MICROCIRCULATION IN THE VESSELS OF THE …
VL Povkh, LV Fomina, MA Khodakovskyi, AA Khodakovskyi
2017
Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату на мікроциркуляцію в судинах заднього полюса ока після контузії або в …
ВЛ Повх, ЛВ Фоміна, МА Ходаківський, ОА Ходаківський
Буковинський медичний вісник 21 (1), 106-110, 2017
2017
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АМАНТАДИНА СУЛЬФАТА И МЕМАНТИНА НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ НЕЙРОЦИТОДЕСТРУКТИВНЫХ, АПОПТОТИЧЕСКИХ И ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕТЧАТКЕ КРОЛИКОВ ПРИ …
ВЛ Повх, ОА Ходаківський, ІЛ Черешнюк, СВ Прокопенко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 52-58, 2016
2016
Порівняльна оцінка впливу амантадину сульфату та мемантину на інтенсифікацію нейроцитодеструктивних, апоптотичних та проліферативних змін у сітківці кролів за контузії зорового …
ВЛ Повх, ОА Ходаківський, ІЛ Черешнюк, СВ Прокопенко
Biomedical and biosocial anthropology, 52-58, 2016
2016
Аналіз впливу деяких модуляторів активності NMDA-рецепторів: мемантину, амантадину або магнію сульфату та адемолу на коливання внутрішньоочного тиску в нормі, за умов гострої …
ВЛ Повх, ІЛ Черешнюк, ОА Ходаківський, МА Ходаківський
Вісник Вінницького національного медичного університету, 352-357, 2016
2016
Порівняльна оцінка величини антиапоптотичного ефекту серед модуляторів активності NMDA-рецепторів в умовах модельної перехідної ішемії реперфузії ока за даними протоково …
ВЛ Повх, МА Ходаківський, ОА Ходаківський
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 84-87, 2016
2016
Порівняльна оцінка нейроретинопротекторної дії мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату при контузійній травмі ока у кролів за активністю нейрон-специфічної енолази
ВЛ Повх, ОА Ходаківський
Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології : Всеукр. наук.-практ. конф …, 2016
2016
Комплексний підхід до доклінічної оцінки безпечності нейроретинопротекторів при різних шляхах введення
ІЛ Черешнюк, КМ Комнацька, ВЛ Повх, ОА Ходаківський
Вісник морфології, 379-385, 2015
2015
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ АНТИАПОПТОТИЧНОГО ЕФЕКТУ СЕРЕД МОДУЛЯТОРІВ АКТИВНОСТІ NMDA-РЕЦЕПТОРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЬНОЇ ПЕРЕХІДНОЇ ІШЕМІЇ РЕПЕРФУЗІЇ ОКА ЗА ДАНИМИ ПРОТОКОВО …
VL Povkh, MA Khodakovskyi, AA Khodakovskyi
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20