Юрий Погорелов
Юрий Погорелов
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, кафедра учета и аудита
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Управління затратами підприємства: монографія
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов, ЛЮ Хлапьонов, ГА Макухін
К.: Лібра 320, 2007
1562007
Розвиток підприємства: поняття та види
ЮС Погорєлов
Культура народов причерноморья, 2006
772006
Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку
АЕ Воронкова, ЮС Погорелов
Актуальні проблеми економіки, 94, 2009
712009
Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства: монографія
ЮС Погорелов
Харків: АдвА 352, 2010
622010
Оцінювання та моделювання розвитку підприємства: монографія
ЮС Погорелов
Луганськ: Глобус, 2010
612010
Оцінювання та моделювання розвитку підприємства: монографія
ЮС Погорелов
Луганськ: Глобус, 2010
612010
Розвиток підприємства: управління змінами та інновації: монографія
ДК Воронков, ЮС Погорелов
Харків: АдвАтм, 2009
582009
Категорія розвитку та її експлейнарний базис
ЮС Погорєлов
Теоретичні та прикладні питання економіки, 30-34, 2012
492012
Моделювання розвитку підприємства
ЮС Погорелов
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
252009
Вибір і обґрунтування методів управління затратами підприємства
ЮС Погорєлов
Донецьк.–2006.–32с, 0
21
Управлiння затратами пiдприємства: монографiя
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов, ЛЮ Хлапьонов, ГА Макухiн
142007
Оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз основних підходів
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов
Ліга-Прес, 2015
132015
Интервальная оценка развития предприятия с использованием показателя EVA
ЮС Погорелов, ЕА Деева
Вісник Хмельницького національного університету, 110-114, 2009
132009
Розвиток підприємства: поняття та види [Електронний ресурс]
ЮС Погорєлов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Articles/Kultnar/knp88/knp88_75-81. pdf, 0
12
Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов
Управление проектами и развитие производства, 2015
102015
Методологія формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства
ЮС Погорелов
92015
Удосконалення класифікації витрат підприємства
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
92008
Розвиток пiдприємства: управлiння змiнами та iнновацiї: монографiя
ДК Воронков, ЮС Погорелов
82009
Pryroda, rushiini syly ta sposoby rozvytku pidpryiemstva
YS Pogorelov
Kharkiv: AdvATM 352, 2010
72010
Модель оцінки розвитку підприємства
ЮС Погорелов
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20