Симоненко Світлана Вікторівна / Symonenko Svitlana (ORCID:0000-0003-0599-3999)
Симоненко Світлана Вікторівна / Symonenko Svitlana (ORCID:0000-0003-0599-3999)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Осадчий, СВ Симоненко
Інформаційні технології і засоби навчання, 38-48, 2017
52017
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
В Круглик, В Осадчий, С Симоненко
Педагогічний дискурс, 107-114, 2016
32016
Коммуникация как проблема взаимодействия ИТ-специалистов
СС Викторовна
Университетская Наука. «Современная наука. Теоретический и практический …, 2016
3*2016
Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Херсонський державний університет, 2018
22018
Foreign language as a means of communicative competence development of future software engineers
VV Osadchyi, SV Symonenko
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 58 (2), 38-48, 2017
22017
Культурно-освітній потенціал іноземних мов в системі професійної підготовки майбутніх інженерів
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: Видавництво МДПУ їм. Б. Хмельницького, 2014
22014
Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions
S Symonenko, N Zaitseva, VV Osadchyi, KP Osadcha, EO Shmeltser
12019
Модель формування комунікативної компетентності фахівців із програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
12018
Порівняльний аналіз дескрипторів комунікативної компетентності в області вищої освіти Національних рамок кваліфікацій Європейських країн та України
СВ Симоненко
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
12018
Dictionary of Information Technology and Software Engineering Abbreviations. Словник абревіатур та скорочень з інформаційних технологій і програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ФО-П Однорог ТВ, 2017
12017
Структурні компоненти категорії «комунікативна компетентність»
СВ Симоненко
12017
Проблеми комунікації ІТ-спеціалістів
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2016
12016
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
СВ Симоненко, ВВ Осадчий, ВС Круглик
12016
Співвідношення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
Г Брянцева, ВВ Молодиченко, ВВ Осадчий, КП Осадча, С Симоненко
Молодь і ринок, 23-28, 2015
12015
Использование виртуальных сообществ в учебном процессе высших учебных заведений
СВ Симоненко, СВ Симоненко
12015
Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн
СВ Симоненко, ВВ Осадчий
12015
Співвідношення Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
СВ Симоненко, ВВ Осадчий, КП Осадча, ГВ Брянцева, ...
Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2015
12015
Віртуальні спільноти як ефективний засіб навчання іноземних мов: зарубіжний досвід
СВ Симоненко
Мелітополь: Видавництво МДПУ їм. Б. Хмельницького, 2014
12014
Realities and prospects of distance learning at higher education institutions of Ukraine
S Voloshinov, V Kruglyk, V Osadchyi, K Osadcha, S Symonenko
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 8 (1), 1-16, 2020
2020
Interactive methods of training for enhancing communication of IT-professionals
S Symonenko, N Zaitseva, V Osadchyi, M Vynogradova
SHS Web of Conferences 75, 04009, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20