Симоненко Світлана Вікторівна / Symonenko Svitlana (ORCID:0000-0003-0599-3999)
Симоненко Світлана Вікторівна / Symonenko Svitlana (ORCID:0000-0003-0599-3999)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Осадчий, СВ Симоненко
Інформаційні технології і засоби навчання, 38-48, 2017
7*2017
Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions
SV Symonenko, NV Zaitseva, VV Osadchyi, KP Osadcha, EO Shmeltser
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
32020
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
В Круглик, В Осадчий, С Симоненко
Педагогічний дискурс, 107-114, 2016
32016
Коммуникация как проблема взаимодействия ИТ-специалистов
СС Викторовна
Университетская Наука. «Современная наука. Теоретический и практический …, 2016
3*2016
Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах Великої Британії, США та Канади
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Херсонський державний університет, 2018
22018
Культурно-освітній потенціал іноземних мов в системі професійної підготовки майбутніх інженерів
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: Видавництво МДПУ їм. Б. Хмельницького, 2014
22014
Complementing content of English courses for enhancing communication of IT-professionals for sustainable development
S Symonenko
EDP Sciences, 2020
12020
Формування комунікативної компетентності фахівців з програмної інженерії у закладах вищої освіти: дис.... канд. пед. наук: 13.00. 04
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019
12019
Peculiarities of English Language Training for Electrical Engineering Students at Ukrainian Universities
S Symonenko, V Osadchyi
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
12019
Модель формування комунікативної компетентності фахівців із програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
12018
Порівняльний аналіз дескрипторів комунікативної компетентності в області вищої освіти Національних рамок кваліфікацій Європейських країн та України
СВ Симоненко
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
12018
Dictionary of Information Technology and Software Engineering Abbreviations. Словник абревіатур та скорочень з інформаційних технологій і програмної інженерії
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ФО-П Однорог ТВ, 2017
12017
Структурні компоненти категорії «комунікативна компетентність»
СВ Симоненко
12017
Проблеми комунікації ІТ-спеціалістів
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2016
12016
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
СВ Симоненко, СВ Симоненко, ВВ Осадчий
12016
Співвідношення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
Г Брянцева, ВВ Молодиченко, ВВ Осадчий, КП Осадча, С Симоненко
Молодь і ринок, 23-28, 2015
12015
Использование виртуальных сообществ в учебном процессе высших учебных заведений
СВ Симоненко, СВ Симоненко
12015
Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн
СВ Симоненко, СВ Симоненко, ВВ Осадчий
12015
Співвідношення Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
СВ Симоненко, СВ Симоненко, ВВ Осадчий, КП Осадча, ГВ Брянцева, ...
Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2015
12015
Віртуальні спільноти як ефективний засіб навчання іноземних мов: зарубіжний досвід
СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: Видавництво МДПУ їм. Б. Хмельницького, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20